Welkom bij Diagned

Diagned is de overkoepelende organisatie van fabrikanten en importeurs van in vitro diagnostica in Nederland.

Branche nieuws

VWS trekt meer geld uit voor preventie

De komende 5 jaar is €21,9 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Programma Preventie. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen hiermee preventie in de zorg en de maatschappelijke beweging die op gang is gekomen bij Alles is Gezondheid… verder stimuleren.

10 november 201667 x bekeken

NZa grijpt in bij zorginkoopproces

Naar aanleiding van een klacht van zorgaanbieders heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ingegrepen in het inkoopproces van een zorgverzekeraar. De desbetreffende zorgverzekeraar heeft daarna het inkoopproces aangepast.

10 november 201676 x bekeken

November: Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen

Op 1 november is de meldmaand vervalste medische hulpmiddelen gestart. Het gebruik van vervalste medische hulpmiddelen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, aangezien er bij deze producten geen waarborg is voor kwaliteit en veiligheid.

10 november 201660 x bekeken

EU-subsidie voor LUMC-onderzoek naar zikavirus

De afdeling Medische Microbiologie van het LUMC ontvangt 200.000 euro van de Europese Commissie om te onderzoeken hoe het zikavirus zich vermenigvuldigt. Ook gaan de onderzoekers kijken hoe bepaalde moleculen het zikavirus kunnen remmen en welke effecten het virus precies op het ongeboren kind heeft.

10 november 201662 x bekeken