Diagnostiek op afstand: evidente voordelen en verborgen risico's VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop) Diagnostiek op afstand heeft voordelen maar ook risico’s voor arts en patiënt Werkprogramma Gezondheidsraad : onderwerpen m.b.t. diagnostiek Zonder nieuwe diagnostiek geen geneeskunde op maat Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek en invoering facultatieve prestatie per 2020 Samenwerking tussen Bravis ziekenhuis en Diagnostiek Brabant’ Ledenbijeenkomst Diagned 22 september: wederom blik in de toekomst laboratoriumdiagnostiek SHO start online aanvraag diagnostiek …. Maar voorlopig blijft het nog sappelen Beleid VWS over integrale diagnostiek krijgt vorm Samenwerking Menzis en Medlon in laboratoriumdiagnostiek in Twente Esther de Rooij nieuwe voorzitter Diagned Samenwerking Amphia en SHL-groep: medische diagnostiek dicht bij huis NZa: wil tarieven eerstelijnsdiagnostiek vrijgeven Voorzitter NVKC: diagnostiek moet altijd goed gebeuren Onderzoek KPMG Plexus naar eerstelijnsdiagnostiek: SAN en NVKC geven input Vektis constateert in 2013 volume stijging eerstelijns diagnostiek Werkgroep moleculaire diagnostiek ontmoet de WMDI Aanpak onnodige diagnostiek binnen samenwerkingsverband Geen onderzoek naar herhaalde diagnostiek Aangepaste Beleidsregels diagnostiek Revolutie gaande in medische diagnostiek Minister VWS blijft positief over eerstelijnsdiagnostiek Brief Minister Bruijns inkoop VGZ laboratoriumdiagnostiek Is er behoefte aan een Werkgroep moleculaire diagnostiek? Binnen twee weken diagnose prostaatkanker OLVG en Sanquin slaan handen ineen met Labcombinatie Huisartsen moeten meer nascholen op diagnostiek Sneldiagnostiek prostaatkanker in Leiden PAMM en Diagnostiek voor U willen krachten bundelen Atalmedial neemt laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg MC Groep en MC Slotervaart over Aandacht voor laboratoriumdiagnostiek in kader osteoporose Symposium Diagnostiek van de toekomst Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek Website “medicijnen op maat” – met rol voor diagnostiek Schriftelijke vragen over diagnostiek in kader begroting VWS Samenwerking in PATH voor verbetering moleculaire predictieve diagnostiek Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: aandacht voor laboratoriumdiagnostiek NVMM-richtlijn voor Moleculaire Diagnostiek van Infectieziekten Aanvullende diagnostiek stelt niet gerust Breaking news - Minister komt met lang verwachte brief over eerstelijnsdiagnostiek Minister vraagt NZa naar bekostiging diagnostiek farmacogenetica Eerstelijn luidt noodklok: kaalslag in diagnostiek en ongelijke onderhandelingspositie Genetische diagnostiek in stroomversnelling Nederlands kankeronderzoek bundelt krachten: diagnostiek vrij-circulerend tumor-DNA naar kliniek Uitsluiten trombo-embolie zonder echo of CT Goedkeuring NZa voor overname ziekenhuislaboratorium door SHO Centra voor medische diagnostiek Terugblik Ledenbijeenkomst Bijlage over diagnostiek bij dagblad Trouw