Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van Diagned komen in aanmerking ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor het vervaardigen en/of in de handel brengen van in-vitro diagnostica en diabetes hulpmiddelen in de breedste zin van het woord. 

Diagned kent een systeem van contributieheffing dat is gerelateerd aan de in Nederland behaalde diagnostica omzet in het voorafgaande kalenderjaar. Nieuwe leden wordt gedurende het eerste jaar de gelegenheid geboden tegen een gereduceerd tarief van € 1.000,- kennis te maken met Diagned.

Voor meer informatie of aanmelding als lid kunt u zich wenden tot het secretariaat van Diagned.

Lidmaatschappen van Diagned
Diagned is zelf als lid aangesloten bij en/of vertegenwoordigd in: