Wat is laboratoriumdiagnostiek

Laboratoriumdiagnostiek is onderzoek dat op basis van analyse van lichaamsmateriaal informatie oplevert over iemands gezondheid. Dit onderzoek gebeurt met behulp van in-vitro diagnostica (IVDs). Het onderzoeksmateriaal (bloed, urine, feces, speeksel, weefsel, cellen, etc.) wordt buiten het lichaam ofwel in vitro onderzocht.

In-vitro diagnostica (IVDs)

IVDs zijn tests en systemen voor onderzoek in lichaamsmateriaal. Ze bestaan uit verschillende componenten die afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt om minieme hoeveelheden van een specifieke stof in het lichaamsmateriaal te meten.

Primaire componenten

Lichaamsmateriaal + Reagentia
(meestal bloed of urine) reagentia om specifieke componenten in het lichaamsmateriaal te onderscheiden

Apparaat/Instrument
• reactie tussen specifieke componenten in lichaamsmateriaal en reagentia
• detectie en meting van reactieproducten
+
Randapparatuur
computers en software voor automatisering, dataopslag en dataverwerking

Analysesysteem
Combinatie van alle componenten in één systeem waarbij reactie, detectie, meting, dataverwerking en dataopslag zijn geïntegreerd in een geautomatiseerde laboratoriumanalyser die vaak gekoppeld is met patiëntendossiers en het ziekenhuisinformatiesysteem.

Het arsenaal IVD’s varieert van reagentia en eenvoudige zwangerschapstests tot complete ziekenhuisanalyzers en van bloedglucosemeters tot compacte testapparatuur tijdens consult.

Hoogwaardige medische technologie

Laboratoriumdiagnostiek biedt hoogwaardige medische technologie om:

  • ziekte vast te stellen of uit te sluiten
  • behandeling af te stemmen op individuele (genetische) kenmerken
  • effect van een behandeling te volgen
  • behandeling aan te passen
  • ziekterisico te voorspellen
  • bevolkingsonderzoek uit te voeren (screening)

IVDs zijn hoogwaardige en veelzijdige producten die voor laboratoriumdiagnostiek worden gebruikt. IVDs vormen een onmisbare basis voor snelle en betrouwbare beslissingen in de gezondheidszorg.
In Nederland zijn fabrikanten, importeurs en leveranciers van IVDs verenigd in de overkoepelende organisatie DIAGNED.