Wat is laboratoriumdiagnostiek

Laboratoriumdiagnostiek is onderzoek dat op basis van analyse van lichaamsmateriaal informatie oplevert over iemands gezondheid. Dit onderzoek gebeurt met behulp van in-vitro diagnostica (IVDs). Het onderzoeksmateriaal (bloed, urine, feces, speeksel, weefsel, cellen, etc.) wordt buiten het lichaam ofwel in vitro onderzocht.

Primaire componenten

IVDs zijn tests en systemen voor onderzoek in lichaamsmateriaal. Ze bestaan uit verschillende componenten die afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt om minieme hoeveelheden van een specifieke stof in het lichaamsmateriaal te meten.

Het arsenaal IVD’s varieert van reagentia en eenvoudige zwangerschapstests tot complete ziekenhuisanalysers en van bloedglucosemeters tot compacte testapparatuur tijdens een consult bij een zorgverlener.

Hoogwaardige medische technologie

Laboratoriumdiagnostiek biedt hoogwaardige medische technologie om:

  • ziekterisico te voorspellen
  • ziekte of aandoening vast te stellen of uit te sluiten
  • behandeling af te stemmen op individuele (genetische) kenmerken
  • effect van een behandeling te volgen
  • behandeling aan te passen
  • bevolkingsonderzoek uit te voeren (screening)

IVDs zijn hoogwaardige en veelzijdige producten die voor laboratoriumdiagnostiek worden gebruikt. IVDs vormen een onmisbare basis voor snelle en betrouwbare beslissingen in de gezondheidszorg.
In Nederland zijn fabrikanten, importeurs en leveranciers van IVDs verenigd in de overkoepelende organisatie DIAGNED.