Werkgroepen

De leden van Diagned werken in werkgroepen samen aan diverse thema’s, die aansluiten bij de actualiteit en betrekking hebben op communicatie, kwaliteit en regelgeving, economische aspecten/health economics, service management en innovatie. Daarnaast zijn projectgroepen geformeerd rond specifieke groepen IVD en werkvelden, zoals diabetes.

In de Projectgroep diabetes zijn de volgende bedrijven vertegenwoordigd:

  • Abbott
  • Ascensia
  • Becton Dickinson
  • Menarini Diagnostics
  • Metronic
  • Medtrum
  • Roche Diabetes Care
  • Ypsomed
  • Zkope Health Care