Zelfregulering

In aanvulling op de relevante wet- en regelgeving, zijn de leden van Diagned gebonden aan bepaalde zelfregulering: regels die zij als branche onderschrijven.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Sinds 2012 geldt de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Deze Code geeft regels voor de financiële relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals/zorginstellingen die deze producten gebruiken, toepassen, voorschrijven of (helpen) selecteren. De Gedragscode geldt in aanvulling op artikel 6 Wet  medische hulpmiddelen en de Beleidsregels gunstbetoon Wet medische hulpmiddelen.

De GMH Code heeft als uitgangspunt dat de keuzes voor een bepaald hulpmiddel of technologie op zorginhoudelijke, integere afwegingen worden gemaakt, op basis van goede, betrouwbare informatie en zonder ongewenste financiële prikkels. Daarom worden in de Gedragscode eisen gesteld aan uitingen over medische hulpmiddelen (waaronder IVD) en aan op geld waardeerbare interacties tussen leveranciers en zorgprofessionals. Zo worden eisen en grenzen gesteld aan onder meer sponsoring, betaling voor dienstverlening, het geven van geschenken en het faciliteren van deelname van zorgprofessionals aan bijeenkomsten.
Het toezicht op de GMH is in handen van een onafhankelijke Codecommissie en – in beroep – een Commissie van Beroep. Iedereen die meent dat er sprake is van overtreding van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen kan hierover een klacht indienen bij de Stichting GMH. Ook kan formeel advies worden gevraagd aan de Codecommissie over bepaalde (voorgenomen) handelingen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting GMH. Daar vindt u ook de tekst van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de toelichting daarbij en het Reglement, alsmede de uitspraken en adviezen van de Codecommissie van de GMH. Op de website van de GMH vindt u ook een Engelse vertaling van de GMH.

Verbod directe sponsoring

Sinds 2021 geldt voor de leden van Diagned ook een verbod om voor een individuele zorgprofessional de kosten te betalen van deelname aan een door een derde partij georganiseerde bijeenkomst. Dit is vastgelegd in een ledenbindend besluit. Een leverancier mag wel de organisator van een dergelijke bijeenkomst sponsoren, mits de leverancier geen invloed heeft op de selectie van de deelnemende zorgprofessionals en aan de wet en de GMH wordt voldaan.

Europese Medtech Europe code of Ethical Business Practice

Een groot aantal leden van Diagned is ook lid van de Europese vereniging van bedrijven in de medische technologie: MedTech Europe. MedTech Europe kent een ook gedragsregels die te maken hebben met de relaties tussen leveranciers en zorgprofessionals, de MedTech Europe Code of Ethical Business Practice. De GMH code is in essentie in lijn met deze Europese code; de terminologie en een aantal uitwerkingen wijken echter op sommige punten af.

Transparantie

De partijen in deze sector onderschrijven het belang van transparantie en werken daar actief aan mee. Zo worden veel financiële relaties tussen bedrijven en zorgprofessionals jaarlijks gemeld in het Transparantieregister Zorg. Dit is nader uitgewerkt in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.