Algemeen

De bij Diagned aangesloten bedrijven zijn aan wet- en regelgeving gebonden, maar hebben zich ook verplicht tot naleving van zelfregulering. In deze zelfregulering zijn de wettelijke regels verder uitgewerkt. Het gaat daarbij over de onderwerpen “vigilantie en corrigerende maatregelen” en “reclame en gunstbetoon”.   

Vigilantie en corrigerende maatrelen
Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de IVD’s te waarborgen, is het belangrijk dat de ervaringen met deze producten in het veld worden gevolgd en er zo nodig maatregelen worden genomen. De fabrikant die een IVD op de markt brengt, is verplicht om informatie over de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van zijn product(en) te verzamelen en evalueren. Het kan op enig moment wenselijk of noodzakelijk zijn om bepaalde zaken te melden en/of bepaalde maatregelen te nemen, bijv. naar aanleiding van incidenten.

Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in de Diagned Richtlijn over vigilante en corrigerende maatregelen. Meer informatie vindt u hier

Reclame en gunstbetoon
Op het gebied van reclame en omgang tussen bedrijven en zorgprofessionals is ook zelfregulering tot stand gekomen: de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Deze Code is een initiatief van zes koepels van leveranciers van medische hulpmiddelen; Diagned is daar één van.

De GMH regelt de onderlinge relatie tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. De Code heeft als uitgangspunt dat bij de keuze voor een bepaald hulpmiddel of technologie zorginhoudelijke, integere afwegingen worden gemaakt, op basis van goede, betrouwbare informatie en zonder ongewenste financiële prikkels. Daarom worden in de GMH eisen gesteld aan uitingen over medische hulpmiddelen en aan op geld waardeerbare interacties tussen leveranciers en zorgprofessionals.
Op de naleving van de GMH wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Codecommissie en Commissie van Beroep.

Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting GMH. Daar vindt u ook de tekst van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen , de toelichting daarbij en het Reglement, alsmede de uitspraken en adviezen van de Codecommissie van de GMH.  Er is ook een Engelse vertaling van de GMH beschikbaar op de website van de GMH en informatie over het indienen van een klacht.
 

 

Gepubliceerd op:  15 juli 2013 13652 x bekeken