Meerwaarde

Dankzij meer kennis over het ontstaan en beloop van ziekten en dankzij de ontwikkeling van nieuwe technieken, kunnen met behulp van laboratoriumonderzoek ziekten eerder worden opgespoord en daardoor ook eerder en beter worden behandeld. Ook kan met de nieuwe generatie IVD producten (zoals DNA diagnostiek) steeds vaker worden voorspeld of en hoe een patiënt op een bepaald geneesmiddel zal reageren. Dat betekent dat vooraf patiënten(groepen) kunnen worden geselecteerd, voor wie de behandeling mogelijk effectief is. Op deze manier dragen deze laboratoriumtests bij aan doelmatiger geneesmiddelgebruik. Met effectief en doelgericht gebruik van laboratoriumdiagnostiek kan het zorgproces worden verbeterd. Niet alleen in termen van meer gezondheid, maar ook in termen van efficiency en minder kosten. Als in het begin van het zorgproces de juiste keuzes worden gemaakt, kan de patiënt eerder, beter en gerichter worden geholpen.