White Paper over het belang van Laboratoriumdiagnostiek

In-vitro diagnostica en laboratoriumdiagnostiek: onmisbare schakel in de keten
IVD en laboratoriumdiagnostiek leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg:  efficiënte diagnostiek vormt de basis voor goede besluiten van behandelaren en patiënten. Nut en noodzaak van laboratoriumdiagnostiek krijgen niet altijd de aandacht en waardering die zij verdienen. Diagned heeft een White Paper opgesteld om uit te leggen wat laboratoriumdiagnostiek inhoudt en wat de bijdrage van laboratoriumdiagnostiek is voor de zorg en de patiënt.
 
Belang goede diagnostiek
Het nemen van goede beslissingen in de zorg is belangrijk, niet alleen voor de behandeling van de individuele patiënt, maar ook voor de zorg als geheel. Als in het begin van het zorgproces de juiste keuzes worden gemaakt, kan de patiënt eerder, beter en gerichter worden geholpen. Daarnaast is het evident dat een euro dan ook beter wordt besteed en dus uiteindelijk ook kosten kunnen worden bespaard.
 
Investeer in diagnostiek voor juiste beslissingen
Laboratoriumdiagnostiek is maar een klein onderdeel van de zorg en krijgt relatief weinig aandacht. Maar tegelijkertijd is het wel een onmisbare schakel zijn in de keten van  preventie, diagnose, prognose en therapie. Juist nu de kosten voor de gezondheidszorg zo sterk stijgen, loont het te investeren in de relatief goedkope laboratoriumdiagnostiek.
 
Kernboodschappen
Doelgericht gebruik van IVD’s leidt tot gezondheidswinst en kostenbesparing. De belangrijkste boodschappen voor een toekomstbestendig IVD-beleid zijn daarom:
  • Investeren in laboratoriumdiagnostiek loont
  • Ruimte voor innovatie is essentieel
  • De kwaliteit van testen en laboratoria is hoog en dat moet zo blijven
  • Pas de bekostigings- en budgetstructuur aan
In de White Paper leest u meer over het ‘hoe, wie, wat, waar en waarom’. Klik hier voor de digitale versie van de White Paper. U kunt ook een papieren versie bestellen via info@diagned.nl.

 

Gepubliceerd op:  15 juli 2013 10104 x bekeken