Links

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

CCKL

Stichting bevordering kwaliteit van Laboratoriumonderzoek en accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg

EDMA

European Diagnostic Manufacturers Association

GR

Gezondheidsraad

IGZ

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Kiesbeter

Voor alles over gezondheid en zorg

Medischlab  

Voor alles over laboratoriumonderzoek

NVKC 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemici en laboratoriumgeneeskunde

NvML

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers

NVMM 

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

NVZ 

NVZ vereniging van ziekenhuizen

NZa 

Nederlands Zorgautoriteit

SAN 

Samenwerkende Artsenlaboratoria en diagnostische centra in Nederland

RVZ

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

ZN 

Zorgverzekeraars Nederland