Links

CCKL

Stichting bevordering kwaliteit van Laboratoriumonderzoek en accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg

EU

Europese wetgeving IVD

DBC-Onderhoud          

Expertise- en Servicecentrum DBC-systematiek

GMH

Gedragscode Medische Hulpmiddelen

GR

Gezondheidsraad

IGJ

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Kiesbeter

Voor alles over gezondheid en zorg

Medischlab  

Voor alles over laboratoriumonderzoek

MedTech Europe

An alliance of European medical technology industry associatons

NEN

Nederlands Normalisatie Instituut

NEVI-zorg

Nederlandse Vereniging van inkopers in de zorg

NP-CF

Nederlandse patienten- en consumentenfederatie

NVKC 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemici en laboratoriumgeneeskunde

NvML

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers

NVMM 

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

NVVP

Nederlandse Vereniging voor Pathologie

NVZ 

NVZ vereniging van ziekenhuizen

NZa 

Nederlands Zorgautoriteit

Overheid

Nederlandse wetgeving

SAN 

Samenwerkende Artsenlaboratoria en diagnostische centra in Nederland

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RVS

Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving

VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

ZIN

Zorginstituut Nederland

ZN 

Zorgverzekeraars Nederland 

 
Gepubliceerd op:  15 augustus 2013 7679 x bekeken