White Paper

Zestig tot zeventig procent van de medische beslissingen is gebaseerd op de uitslag van laboratoriumonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van in-vitro diagnostica (IVD). Efficiënte diagnostiek vormt de basis voor goede besluiten van behandelaren en patiënten. Nut en noodzaak van laboratoriumdiagnostiek krijgen niet altijd de aandacht en waardering die zij verdienen. Diagned heeft een White Paper opgesteld om uit te leggen wat laboratoriumdiagnostiek inhoudt en wat de bijdrage van laboratoriumdiagnostiek is aan de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg voor de patiënt in het bijzonder. Download de White Paper [update is in voorbereiding].