Nieuws en documentatie

Berichten ouder dan 6 maanden zijn te vinden in het Nieuwsarchief.

 

Soort:
Jaar:
12345

Oprichting expertgroep Artificial Intelligence en Medische Hulpmiddelen

NEN richt een expertgroep op dat gericht zal zijn op het onderwerp artificial intelligence (AI) en medische hulpmiddelen. Het doel is om verschillende partijen te verbinden vanuit verschillende perspectieven. NEN organiseert binnenkort een online informatiebijeenkomst op donderdag 11 maart 2021 van 10.00 tot 12.00 uur.

25 februari 2021701 x bekeken

Inzicht in genetische variatie hulp bij voorspellen ernst hartspierziekte

Onderzoekers van onder andere Amsterdam UMC hebben een verklaring gevonden voor variaties in ernst van een ziekte van de hartspier. Het onderzoek benadrukt het belang van het beter in beeld brengen van genetische variaties die, bovenop het genetische defect, bijdragen aan de ernst van deze ziekte.

25 februari 2021713 x bekeken

Risico op borstkanker na genetische test nauwkeuriger in beeld

Internationaal onderzoek laat zien dat borstkankerrisico’s nauwkeuriger kunnen worden bepaald net generische test naar genetische afwijkingen. Het Leids Universitair Medisch centrum (LUMC) heeft daaraan meegewerkt.

25 februari 2021689 x bekeken

Corona blaastest met E-Nose ingezet – met hick ups

Op de corona testlocaties van de GGD in Amsterdam is enige tijd geleden, als eerste in Nederland, een ‘elektronische neus’ ingezet voor een zogenoemde corona blaastest. Met een eenvoudige ademtest kan vastgesteld worden dat de betreffende persoon niet besmet is met het coronavirus. Wel moest medio februari dit tijdelijk worden stopgezet, kennelijk omdat de test niet goed werd gebruikt

25 februari 20211042 x bekeken

Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie

ZonMW organiseert op 15 en 16 april het Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2021 ('Spiegelen, sparren en samen verder'). Voor goed gebruik van veel van de nieuwe oncologische geneesmiddelen is genetische profilering van tumoren nodig. Daarom is er ook aandacht voor een onderwerp dat in het bijzonder relevant is voor Diagned: ‘Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie.’

25 februari 2021579 x bekeken

Antwoorden Minister op kamervragen over vergoeding medische hulpmiddelen

Op 22 februari heeft Minister van Ark (Medische Zorg) geantwoord op vragen van het Kamerlid Ellemeet (GL) over een bericht in Reporter Radio van 13 december 2020 over “Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening”. In de antwoorden wordt een beeld geschetst van de wijze waarop de vergoeding (aanspraak) op medisch hulpmiddelen is geregeld en wie bij de keuzes voor een bepaald hulpmiddel voor de patiënt bepalend is.

25 februari 2021589 x bekeken

Sluis voor medische technologie lijkt voorlopig van de baan

Minister van Ark (MZ) heeft onderzoek laten doen naar de mogelijk toegevoegde waarde van een pakketsluis voor (dure) medische technologie. Uit het onderzoek blijkt dat de eventuele besparingen die te behalen zijn met een sluis beperkt zijn en daarnaast waarschijnlijk niet opwegen tegen de nadelen. Wel komt er een pilot voor een horizonscan om tijdig nieuwe innovaties in beeld te hebben.

25 februari 2021841 x bekeken

Advies GMH over vergoeding voor dienstverlening

De GMH heeft zich in een advies opnieuw uitgesproken over de hoogte van de vergoeding die aan een zorgprofessional mag worden betaald voor dienstverlening. In dit geval was er sprake van een zorgprofessional die ook topsporter is en vanwege dat laatste gevraagd wordt om aan een campagne deel te nemen. De vraag was welk uurtarief dan geldt: mag de bekendheid van de sporter leiden tot een hogere vergoeding?

25 februari 2021592 x bekeken

GMH Code aangepast

Let op: de Gedragscode medisch hulpmiddelen van de Stichting GMH is aangepast per 1 januari 2021. Zie over de wijzigingen de nieuwsbrieven van november en december 2020.

25 februari 2021606 x bekeken
12345