Nieuws en documentatie

Berichten ouder dan 6 maanden zijn te vinden in het Nieuwsarchief.

 

Soort:
Jaar:
12345

Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie

ZonMW organiseert op 15 en 16 april het Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2021 ('Spiegelen, sparren en samen verder'). Voor goed gebruik van veel van de nieuwe oncologische geneesmiddelen is genetische profilering van tumoren nodig. Daarom is er ook aandacht voor een onderwerp dat in het bijzonder relevant is voor Diagned: ‘Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie.’

25 februari 2021884 x bekeken

Antwoorden Minister op kamervragen over vergoeding medische hulpmiddelen

Op 22 februari heeft Minister van Ark (Medische Zorg) geantwoord op vragen van het Kamerlid Ellemeet (GL) over een bericht in Reporter Radio van 13 december 2020 over “Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening”. In de antwoorden wordt een beeld geschetst van de wijze waarop de vergoeding (aanspraak) op medisch hulpmiddelen is geregeld en wie bij de keuzes voor een bepaald hulpmiddel voor de patiënt bepalend is.

25 februari 2021900 x bekeken

Sluis voor medische technologie lijkt voorlopig van de baan

Minister van Ark (MZ) heeft onderzoek laten doen naar de mogelijk toegevoegde waarde van een pakketsluis voor (dure) medische technologie. Uit het onderzoek blijkt dat de eventuele besparingen die te behalen zijn met een sluis beperkt zijn en daarnaast waarschijnlijk niet opwegen tegen de nadelen. Wel komt er een pilot voor een horizonscan om tijdig nieuwe innovaties in beeld te hebben.

25 februari 20211153 x bekeken

Advies GMH over vergoeding voor dienstverlening

De GMH heeft zich in een advies opnieuw uitgesproken over de hoogte van de vergoeding die aan een zorgprofessional mag worden betaald voor dienstverlening. In dit geval was er sprake van een zorgprofessional die ook topsporter is en vanwege dat laatste gevraagd wordt om aan een campagne deel te nemen. De vraag was welk uurtarief dan geldt: mag de bekendheid van de sporter leiden tot een hogere vergoeding?

25 februari 2021903 x bekeken

GMH Code aangepast

Let op: de Gedragscode medisch hulpmiddelen van de Stichting GMH is aangepast per 1 januari 2021. Zie over de wijzigingen de nieuwsbrieven van november en december 2020.

25 februari 2021921 x bekeken

Conceptadvies ZIN Moleculaire diagnostiek

Het Zorginstituut heeft een conceptadvies uitgebracht over de plaatsbepaling van moleculaire diagnostiek binnen de Nederlandse zorgpraktijk (met name oncologie). Het advies kan grote consequenties gaan hebben voor het toekomstige beleid hierover. Diagned heeft op dit concept gereageerd.

25 februari 2021110 x bekeken

Deelname Diagned/Nefemed commissie Legal & Compliance

Diagned werkt op een aantal dossiers samen met andere medtech koepels, zoals Nefemed. Zo participeren wij in de commissie Legal & Compliance. Er is besloten dat deze commissie op dezelfde wijze toegankelijk wordt voor alle leden van beide koepels, hetgeen logisch is gezien het feit dat in deze commissie issues aan de orde komen die ons allemaal raken en de inbreng van Diagned op relevante onderwerpen groot is. U kunt daaraan deelnemen.

23 februari 2021109 x bekeken

Oproep kandidaten Prix Galien MedTech Innovation Award 2021

Ook in 2021 zal de Prix Galien MedTech Innovation Award worden uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener. In 2018 won Abbott Diabetes Care de prijs met de Free Style Libre. U kunt ook meedoen!

19 januari 2021608 x bekeken

European Meeting on Molecular Diagnostics 2021

De organisatie van de European Meeting on Molecular Diagnostics 2021 heeft ons gevraagd om aan te kondigen dat de eerstvolgende bijeenkomst plaatsvindt op 13-15 oktober 2021 in Huis Ter Duin.

19 januari 2021664 x bekeken

Leidt Coronapandemie tot EU Zorgunie?

De Europese Commissie heeft naar aanleiding van de Corona-pandemie een aantal voorstellen gelanceerd die ertoe zullen leiden dat Europa meer te zeggen zal krijgen over volksgezondheid. Volgens Brussel is meer coördinatie en sturing nodig omdat dat virusbestrijding op nationaal niveau niet werkt. De voorstellen liggen gevoelig omdat de inrichting van de gezondheidszorg een nationale bevoegdheid is.

19 januari 2021621 x bekeken
12345