Nieuws

DNA in bloed bron van informatie
Celvrij DNA in het bloed blijkt veel gezondheidsinformatie te bevatten die artsen kunnen gebruiken om…
Point of care D-dimeer test
Is een point-of-care (POC) uitvoering van de D-dimeer test geschikt voor het uitsluiten van veneuze trombo-embolie…
Microarray voor bloedgroepgenotypering
Met een zogeheten bloedgroep-array is het mogelijk om in één enkele test een breed panel aan bloedgroep-antigenen…
Sneltest hartinfarct
De troponine-I point-of-care test (POCT) bepaalt binnen 20 minuten of iemand een hartinfarct heeft. Heel…
Veelbelovende sneltest bacteriële infecties
Een Nederlandse vinding om bacteriële ziekteverwekkers snel te detecteren waardoor direct een passende…
Virale of bacteriële luchtweginfectie?
Point-of-care-testing (POCT) lijkt geschikt om bij acute luchtweginfecties snel onderscheid te maken…
Glucosemeters en glucosesensoren
In het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) is een serie artikelen verschenen over trends en ontwikkelingen…
Autonoom bloedafnameapparaat
Door het proces van bloedafname te automatiseren, kan er meer tijd vrijkomen voor andere zorgtaken. Een…