27 juli 2022

‘One-stop-shop’ diagnostiek longkanker

Met behulp van Next Generation Sequencing wordt het longbiopt in één klap volledig genetisch geanalyseerd. Meteen daarna interpreteert een team van experts de resultaten en kan direct de juiste behandeling voor de juiste patiënt worden ingezet.

Het Erasmus MC is samen met het Amphia ziekenhuis een pilotproject gestart om patiënten met longkanker sneller een complete uitslag te geven over welke (zeldzame) genmutaties er in het tumorweefsel aanwezig zijn en hoe die kunnen worden behandeld. Het gaat om patiënten met niet-kleincellige, niet-plaveiselcelcellige longkanker.

Longkanker was vroeger een overzichtelijke ziekte. Je had een grootcellige en een kleincellige variant. Maar in de loop der jaren zijn veel verschillende mutaties ontdekt, die allemaal een andere therapie vergen. Ook heeft elke mutatie zijn eigen prognose. De Next Generation Sequencing analyse levert een compleet overzicht van mutaties in het tumorweefsel. Na interpretatie door een team van experts kan meteen worden beoordeeld welke behandeling mogelijk is en of er klinische studies lopen waaraan de patiënt zou kunnen deelnemen.

Tijdens de behandeling vindt continue monitoring plaats om de werking van de medicatie te volgen, eventuele resistentie op te sporen en als het nodig is de medicatie aan te passen. De onderzoekers hopen in deze pilotstudie aan te tonen dat ‘one-stop-shop diagnostiek’ leidt tot snelle en persoonlijke behandeling van longkanker, met de juiste medicatie voor de juiste patiënt.

Klik hier voor meer informatie