9 november 2023

3-in-1 bloedtest op ziekte van Alzheimer

Amerikaanse onderzoekers werken aan een bloedtest die op basis van drie biomarkers biologische kenmerken van de ziekte van Alzheimer in kaart brengt. Deze 3-in-1 test is bedoeld om bij vermoeden van de ziekte van Alzheimer meer zekerheid te bieden.

Traditionele diagnostiek voor de ziekte van Alzheimer berust op cognitief onderzoek gecombineerd met beeldvormende technieken en analyse van hersenvocht. De laatste jaren wordt hard gewerkt aan eenvoudige en toegankelijke diagnostische tests om biologische veranderingen te meten. De heilige graal is een bloedtest die specifieke biomarker(s) voor de ziekte van Alzheimer aantoont. In het kader hiervan werkt Labcorp, een Amerikaans biopharm bedrijf, aan de ontwikkeling van een bloedtest die drie Alzheimer gerelateerde biomarkers meet: het Amyloïde-Tau-Neurodegeneratie (ATN)-profiel.

Het ATN-profiel combineert een drietal tests voor neurodegeneratieve aandoeningen. Allereerst de beta-amyloid 42/40 ratio, waarbij de verhouding van twee beta-amyloïde eiwitten wordt gemeten. De tweede test detecteert de p-Tau-181 eiwitten. De derde test bepaalt de hoeveelheid neurofilament-lichte-keten eiwitten waarvan in geval van beschadigde hersencellen de bloedwaarde is verhoogd.

Hoewel het ATN-profiel niet bedoeld is om een definitieve diagnose te stellen, kunnen de resultaten van deze bloedtest de Alzheimer diagnostiek ondersteunen. De test is op dit moment in de VS beschikbaar voor artsen als hulp bij het onderzoek naar mogelijke oorzaken van cognitieve stoornissen. Op basis van de ervaringen in de praktijk zal de test verder worden ontwikkeld.

Voor bron klik hier