Nieuws

Bloedprikken met een robot
Na positieve bevindingen in een studie met een bloedprikrobot, gaat het St Antonius Ziekenhuis twee robots…
Betere inzet moleculaire diagnostiek bij kanker
Juist gebruikt van moleculaire diagnostiek leidt tot de juiste behandeling voor de juiste patiënt. Bij…
Urinethuistest voor nacontrole blaaskanker
De urinetest is eenvoudig, kan thuis worden uitgevoerd en vervangt (deels) de belastende invasieve cystoscopie…
Prenatale bloedtest voor opsporing zeldzame bloedziekte
Een bloedtest tijdens de zwangerschap kan ernstige hersenbloedingen bij baby's voorkomen.
CRISPR/Cas in point-of-care DNA-diagnostiek
CRISPR/Cas-effectoreiwitcomplexen kunnen worden gebruikt voor specifieke DNA-analyse in point-of-care-tests…
Akoestische gezondheidsmonitor
Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden een wearable die lichaamsgeluiden registreert. Na analyse kunnen…
Ongecontroleerd aanbod en gebruik van zelftests
Het aantal te koop aangeboden zelftests groeit gestaag, maar er zijn weinig gegevens bekend over gebruik,…
POCT bij orgaantransplantaties
Inzet van point-of-care-testing (POCT) speelt een belangrijke, ondersteunende rol bij orgaantransplantaties,…