Nieuws

Nieuwe coronavariant
De coronavariant die momenteel rondgaat, heet EG.5. Dit is een veranderde versie van een Omicron variant…
Nieuwe generatie biomarkers voor opsporing ziekte van Alzheimer
Een mede door Amsterdam UMC ontwikkelde bloedtest blijkt een effectieve methode om de biomarkers te analyseren…
Vroegtijdige detectie kanker in bloed
Een bloedtest voor vroegtijdige opsporing van kanker laat in een klinisch onderzoek veelbelovende resultaten…
Persoonlijke dosering antidepressiva dankzij farmacogenetica
Hoe snel patiënten antidepressiva afbreken, hangt sterk af van de genetische code van de CYP450-enzymen.…
Gepersonaliseerde kankerbehandeling
Europese subsidie voor onderzoek naar brede inzet moleculaire diagnostiek voor kankerbehandeling-op-maat.
Snellere diagnose hartinfarct door extra bloedbepaling
Vergelijking van een bloedtest direct na opname met een nieuwe bloedtest na een uur biedt snel zekerheid…
DNA-test voorspelt effect chemotherapie bij uitgezaaide darmkanker
Met een eenvoudige DNA-test om een specifieke mutatie te detecteren, kan worden voorspeld welke patiënten…
POC-troponinetest voorkomt onnodige ziekenhuisopname
Op basis van een troponinemeting gecombineerd met een risicoscore kunnen ambulancemedewerkers besluiten…