Nieuws

Sneltest voor opsporing GBS-bacterie
Om bij zwangere vrouwen een infectie met groep B-streptokokken (GBS) sneller te kunnen opsporen, ontwikkelden…
Zweet als bron voor continue gezondheidsmonitoring
Zweet bestaat voornamelijk uit water, maar bevat ook heel veel componenten die gerelateerd zijn aan gezondheid.…
Test om uitbraak VRE-infectie te voorkomen
Het Maastricht UMC+ start een onderzoek om de VRE-bacterie sneller en betrouwbaarder op te kunnen sporen.
Immuuntherapie-op-maat
De effectiviteit van immuuntherapie bij kanker kan worden vergroot door het blokkeren van bepaalde genen.…
Traanvochtdiagnostiek
Een traan is meer dan alleen water en zout. In één druppel kunnen tientallen stoffen worden geanalyseerd…
Medici van Amsterdam UMC werken aan een ademtest om longinfecties nader te onderzoeken.
Bevolkingsonderzoek darmkanker succesvol
Darmkankerscreening leidt tot eerdere opsporing, minder operaties en betere overleving, zo blijkt uit…
Diagned verwelkomt nieuwe bestuursleden
Tijdens de goedbezochte ledenbijeenkomst van Diagned op 22 maart 2024 zijn drie nieuwe bestuursleden…