11 april 2024

Medici van Amsterdam UMC werken aan een ademtest om longinfecties nader te onderzoeken.

Longziekten en ontstekingen in de luchtwegen kunnen worden veroorzaakt door bacteriën. Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben met steun van het Longfonds onderzocht of het mogelijk is die bacteriën aan te tonen met een ademtest en de juiste antibioticabehandeling te kiezen.

Uitgeademde lucht van mensen met een longontsteking werd in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van bacteriële componenten en ontstekingscellen. Verrassend genoeg werden hierbij geen ontstekingscellen, maar uitsluitend bacteriën gevonden. Dit betekent dat het met de ademtest in principe mogelijk is de ziekmakende bacteriën op te sporen.

Hiermee is de basis gelegd voor de ontwikkeling van een breed toepasbare, diagnostische ademtest bij longontsteking. Maar er is meer onderzoek nodig voordat de test geschikt is voor gebruik in de klinische praktijk om op basis van de testuitslag het juiste antibioticum te kiezen voor de behandeling.

Voor bron klik hier