1 maart 2022

Algoritme moet onnodige bloedkweken voorkomen

In bijna 90 procent van de onderzochte bloedkweken op de Spoedeisende Hulp wordt geen bacterie gevonden. Met een voorspellend en diagnostisch algoritme zijn onnodig bloedafnames te voorkomen.

Het Amsterdam UMC heeft een algoritme ontwikkeld waarmee voor patiënten op de SEH kan worden voorspeld of een bloedkweek zinvol is. De data voor het algoritme bestaat uit routinematig verzamelde zorggegevens, zoals lichaamstemperatuur, bloeddruk, hartslag en de hoogte van bepaalde ontstekingswaarden.

Op dit moment draait het nieuwe algoritme op de achtergrond mee in het ziekenhuissysteem om het te trainen. Hierna volgt een klinische trial om het gebruik van het algoritme in de praktijk te testen. Daaruit zal moeten blijken of de combinatie van een voorspellend algoritme en de waarnemingen van de arts, leiden tot een betrouwbare beoordeling of een bloedkweek nodig is om te bepalen wat de patiënt mankeert.

Klik hier voor meer informatie.