5 juli 2023

App voor opsporing huidkanker

Een smartphone app lijkt geschikt om huidkanker op te sporen. Behalve verdachte vlekjes herkent de app ook goedaardige plekjes waardoor mensen direct kunnen worden gerustgesteld.

SkinVision, een betaalde app, is sinds 2014 in Nederland beschikbaar. De gebruiker maakt een foto van een verdacht plekje en de app bepaalt hoe groot de kans is dat het huidkanker is. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden het gebruik. De app werkt met een algoritme dat is getraind met meer dan 100.000 foto’s van verdachte plekjes. Die foto’s zijn beoordeeld door professionals en voorzien van risico labels.

Dermatologen van het Erasmus MC onderzochten of zo’n mobiele huidgezondheidsapp van toegevoegde waarde is als die wordt gebruikt door de algemene, gezonde Nederlandse bevolking. Het onderzoek wees uit dat het gebruik van app inderdaad leidt tot eerder ontdekking van huidkanker, maar ook tot grotere druk op de medisch zorg omdat meer mensen met verdachte plekjes zich melden. Aan de andere kant zal door tijdige ontdekking en effectievere behandeling op langere termijn de druk op zorg voor huidkanker afnemen.

Ook kan met behulp van de app worden vastgesteld als het om goedaardige plekjes. Toch blijken veel mensen door de app onvoldoende gerustgesteld te worden en doen voor een bevestiging alsnog een beroep op de zorg. De onderzoekers vermoeden echter dat met goede instructies aan de app-gebruikers deze extra zorgdruk kan worden bijgestuurd.

Klik hier voor meer informatie