13 juni 2024

Autonoom bloedafnameapparaat

Door het proces van bloedafname te automatiseren, kan er meer tijd vrijkomen voor andere zorgtaken. Een belangrijke ontwikkeling, gezien de almaar groeiende zorgvraag en personeelstekorten.

Bloedafname is een van de cruciale procedures als het gaat om laboratoriumdiagnostiek. In Nederland worden naar schatting jaarlijks zo’n 100 miljoen buisjes bloed afgenomen. Bloedprikken is arbeidsintensief en vereist zorgvuldig en gespecialiseerd mensenwerk. Dat is precies een taak die kan worden overgenomen door een autonoom bloedafnameapparaat. Er is daarvoor een robot ontwikkeld die op AI gebaseerde, echogeleide 3D-reconstructie combineert met het inbrengen van een naald.

De robot moet leiden tot een revolutie in de gezondheidszorg. Meerdere Europese ziekenhuizen hebben een pre-order getekend. Om de commercialisering te versnellen is onlangs 20 miljoen euro geïnvesteerd in de marktintroductie van het autonome bloedafnameapparaat.

Voor bron zie hier