Advies GMH over standhuur en geschenken

Er is een advies uitgebracht door de GMH over de toelaatbaarheid van sponsorpakketten op een jaarcongres van een beroepsvereniging van zorgprofessionals in Nederland.

 

Er speelde een aantal vragen, zoals hoe het zit met standhuur , het beschikbaar stellen van kleine items als congrestassen en  badgekoorden  en het bijdragen aan schriftelijk congresmateriaal dan wel aan een congresbundel. 

Voor wat betreft de toelaatbaarheid van de standhuur is de conclusie van de voorzitter van de Codecommissie van de GMH dat het financieel ondersteunen van het jaarcongres door middel van het huren van een stand is toegestaan mits er sprake is van een marktconform tarief, en aannemelijk is dat de inkomsten uit deze huur niet ook ten goede zullen komen aan de deelnemers (bijv. in de vorm van catering). Het definitieve programma moet dan verder aan de eisen van de GMH voldoen, qua opbouw redelijk en evenwichtig zijn en geen onderdelen bevatten die van sociale of recreatieve aard zijn.

Of de congrestas en badges aan de regels voor geschenken moeten worden getoetst is afhankelijk van de waarde en de perceptie van de ontvanger dat het gaat om een geschenk. Indien het gaat om een – bij congressen gebruikelijke – eenvoudige linnen tas van zeer geringe waarde met bijvoorbeeld een opdruk van de titel van het congres en van de sponsor, zal dat niet snel het geval zijn. Als een dergelijk item vanwege de waarde en de uitstraling niet alleen zal beschouwen als praktisch gebruiksvoorwerp tijdens het congres, maar ook zal worden meegenomen als een geschenk met waarde buiten dat congres,  moet wel aan de regels voor geschenken worden getoetst: de waarde moet onder € 50 zijn en de tas moet gerelateerd moet zijn aan de praktijk van de professional, waarbij bijv. belangrijk is of deze niet hoofdzakelijk in de privésfeer zal worden gebruikt.

Als het gaat om het aanleveren van promotioneel dan wel informatief materiaal in de congrestassen of bundels, moet worden getoetst aan de algemene eisen van art. 4 GMH. Klik hier voor het advies.

 

Gepubliceerd op:  31 mei 2013 1210 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 2020140 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019181 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019676 x bekeken