Akkoord over nieuw samenwerkingsverband infectiepreventie

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding en de nieuw op te richten kwaliteitskoepel Langdurige Zorg (LZ) gaan samenwerken om de richtlijnen voor infectiepreventie te actualiseren. Minister Schippers (VWS) schrijft aan de Tweede Kamer dat er een akkoord is bereikt over dit Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie.
Binnen dit verband nemen de drie partner ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de richtlijnen voor het aan hen gelieerde domein, zo schrijft de minister. Coördinatie tussen de drie is volgens Schippers noodzakelijk om de samenhang tussen de verschillende richtlijnen te borgen.

Concreet worden de circa 140 richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) geactualiseerd en waar mogelijk samengevoegd door het samenwerkingsverband. De huidige WIP-richtlijnen blijven van kracht tot er geactualiseerde of nieuwe richtlijnen worden vastgesteld. De WIP heeft zijn activiteiten inmiddels wel beëindigd.

De komende maanden worden de hoofdlijnen van het akkoord verder uitgewerkt. "In deze uitwerking zal aandacht worden besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van het samenwerkingsverband. Tevens zal de financiering nader worden ingevuld", aldus Schipper.

De minister verwacht dat het samenwerkingsverband begin 2018 van start gaat.
Gepubliceerd op:   5 oktober 2017 555 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Handig: Handreiking medische hulpmiddelen

De nieuwe regels voor medische hulpmiddelen en IVDs brengen veranderingen met zich mee. Het is van belang dat iedereen in het veld daarvan kennis heeft en zich tijdig voorbereidt. Het ministerie heeft daarom een praktische handreiking opgesteld.

9 februari 201830 x bekeken

Ministerie van VWS: zorg moet en kan duurzamer

VWS heeft Cathy van Beek benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg. Van Beek gaat vanaf nu met de zorgsector in gesprek om de beweging naar duurzame zorg te versnellen. ‘Binnen de gezondheidszorg is nog een wereld te winnen op het gebied van duurzaamheid. Met het juiste zetje in de rug is het echter voor elke instelling mogelijk groener te worden en minder schaarse grond- en hulpstoffen te verspillen.’

23 februari 2018163 x bekeken

Handleiding: bent u klaar voor de nieuwe regels bescherming persoonsgegevens?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in Nederland. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De overheid heeft een handleiding gemaakt waarin de belangrijkste bepalingen uit de verordening en uit de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming zijn toegelicht.

9 februari 201838 x bekeken