Akkoord over nieuw samenwerkingsverband infectiepreventie

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding en de nieuw op te richten kwaliteitskoepel Langdurige Zorg (LZ) gaan samenwerken om de richtlijnen voor infectiepreventie te actualiseren. Minister Schippers (VWS) schrijft aan de Tweede Kamer dat er een akkoord is bereikt over dit Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie.
Binnen dit verband nemen de drie partner ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de richtlijnen voor het aan hen gelieerde domein, zo schrijft de minister. Coördinatie tussen de drie is volgens Schippers noodzakelijk om de samenhang tussen de verschillende richtlijnen te borgen.

Concreet worden de circa 140 richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) geactualiseerd en waar mogelijk samengevoegd door het samenwerkingsverband. De huidige WIP-richtlijnen blijven van kracht tot er geactualiseerde of nieuwe richtlijnen worden vastgesteld. De WIP heeft zijn activiteiten inmiddels wel beëindigd.

De komende maanden worden de hoofdlijnen van het akkoord verder uitgewerkt. "In deze uitwerking zal aandacht worden besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van het samenwerkingsverband. Tevens zal de financiering nader worden ingevuld", aldus Schipper.

De minister verwacht dat het samenwerkingsverband begin 2018 van start gaat.
Gepubliceerd op:   5 oktober 2017 504 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief VWS over antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een dreiging voor de gezondheid. Want resistente bacteriën maken ziekten die nu eenvoudig te genezen zijn weer levensgevaarlijk. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M actie. Hun integrale 'One Health'-aanpak heeft aandacht voor zorgvuldig antibioticagebruik, betere monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven, infectiepreventie en communicatie.

9 november 2017461 x bekeken

Portefeuilleverdeling binnen VWS

Het is inmiddels bekend dat VWS drie bewindspersonen krijgt: twee Ministers: Hugo de Jonge en Bruno Bruins, en een staatssecretaris: Paul Blokhuis. Uit de portefeuilleverdeling blijkt dat Diagned met name te maken zal krijgen met Bruno Bruins.

9 november 2017459 x bekeken

Brief Diagned aan Vastekamercommissie: “zet tomtom aan”

Op 2 oktober wordt er in de Tweede kamer commissie van VWS vrijwel de hele dag gesproken over de kosten van (dure) geneesmiddelen. Diagned heeft de Commissie in een brief geattendeerd op de mogelijkheden die laboratoriumdiagnostiek biedt om voor zowel kwaliteit als betaalbaarheid van behandeling met geneesmiddelen.

27 september 201758 x bekeken