Akkoord over nieuw samenwerkingsverband infectiepreventie

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding en de nieuw op te richten kwaliteitskoepel Langdurige Zorg (LZ) gaan samenwerken om de richtlijnen voor infectiepreventie te actualiseren. Minister Schippers (VWS) schrijft aan de Tweede Kamer dat er een akkoord is bereikt over dit Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie.
Binnen dit verband nemen de drie partner ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de richtlijnen voor het aan hen gelieerde domein, zo schrijft de minister. Coördinatie tussen de drie is volgens Schippers noodzakelijk om de samenhang tussen de verschillende richtlijnen te borgen.

Concreet worden de circa 140 richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) geactualiseerd en waar mogelijk samengevoegd door het samenwerkingsverband. De huidige WIP-richtlijnen blijven van kracht tot er geactualiseerde of nieuwe richtlijnen worden vastgesteld. De WIP heeft zijn activiteiten inmiddels wel beëindigd.

De komende maanden worden de hoofdlijnen van het akkoord verder uitgewerkt. "In deze uitwerking zal aandacht worden besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van het samenwerkingsverband. Tevens zal de financiering nader worden ingevuld", aldus Schipper.

De minister verwacht dat het samenwerkingsverband begin 2018 van start gaat.
Gepubliceerd op:   5 oktober 2017 191 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Brief Diagned aan Vastekamercommissie: “zet tomtom aan”

Op 2 oktober wordt er in de Tweede kamer commissie van VWS vrijwel de hele dag gesproken over de kosten van (dure) geneesmiddelen. Diagned heeft de Commissie in een brief geattendeerd op de mogelijkheden die laboratoriumdiagnostiek biedt om voor zowel kwaliteit als betaalbaarheid van behandeling met geneesmiddelen.

27 september 201729 x bekeken

DNA-test darmkanker kan extra gezondheidswinst opleveren

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is effectief en levert veel gezondheidswinst op, maar kan beter. Mogelijk door in de toekomst gebruik te maken van een DNA-test waarmee veel specifieker de voortgeschreden poliepen en tumoren worden opgespoord. Dit kan leiden tot aanzienlijke gezondheidswinst.

15 september 2017232 x bekeken

Minister vraagt NZa naar bekostiging diagnostiek farmacogenetica

Naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerlid Rutte (VVD) begin dit jaar naar de mogelijkheid voor bekostiging van diagnostiek op het gebied van farmacogenetica, heeft de Minister van VWS de NZa om nadere informatie gevraagd. De NZa heeft aangegeven dat het mogelijk is om bepaalde diagnostische tests te declareren en vergoed te krijgen door zorgverzekeraars. Er zijn echter ook knelpunten.

15 september 201731 x bekeken