Antwoord Minister op petitie levering (diabetes) hulpmiddelen door apotheek

Minister Van Ark heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 26 april gereageerd op de petitie ‘Behoud beschikbaarheid hulpmiddelen in de wijk dichtbij de patiënt’.
Minister Van Ark heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 26 april gereageerd op de petitie ‘Behoud beschikbaarheid hulpmiddelen in de wijk dichtbij de patiënt’. NAPCO vraagt de minister in deze petitie om druk uit te oefenen op zorgverzekeraar Zilveren Kruis om het besluit terug te draaien om in 2021 de kosten van medische hulpmiddelen zoals diabetes-, incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen en medische voeding alleen nog maar te vergoeden worden als deze geleverd worden door landelijk opererende leveranciers. Voorheen konden verzekerden deze hulpmiddelen ook bij hun eigen apotheek halen.

De minister wijst erop dat zorgverzekeraars verwacht wordt dat zij zorgen voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. Concreet betekent dit dat zorgverzekeraars voldoende zorg van goede kwaliteit moeten inkopen voor hun verzekerden, maar daarin ook zelf keuzes mogen maken. Een voorwaarde hierbij is wel dat zorgverzekeraars deze zorgplicht naar hun verzekerden kunnen nakomen, dat betekent dat zorgverzekeraars aanbieders moeten contracteren zodat verzekerden hun recht op zorg ook kunnen verkrijgen. Het staat zorgverzekeraars echter vrij om met aanbieders wel of geen overeenkomst aan te gaan.

De Minister vindt het niet op haar weg liggen om te interveniëren. Gewezen wordt op het feit dat de NZa toeziet op de naleving van de zorgplicht. Het Zilveren Kruis heeft haar gewijzigd beleid tijdig, voor 1 april 2020, gepubliceerd op haar website en in oktober 2020 de betreffende verzekerden geïnformeerd. Deze datum ligt ruim voor het einde van de overstapperiode. Dit heeft de verzekerden in staat gesteld om voordat het gewijzigde beleid inging, indien gewenst, te kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Dit laat onverlet dat de minister heeft gehoord en daarom van plan is om een regelmatig bestuurlijk overleg te organiseren met de vertegenwoordigers van apotheken en zorgverzekeraars waar in den brede zorgen en aandachtspunten uit de sector geadresseerd kunnen worden.
Gepubliceerd op:   4 mei 2021 2240 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa - Reguliere zorg gaat weer terug naar normaal

De NZa heeft op 4 juni laten weten dat het aantal verwijzingen naar ziekenhuis eind mei weer boven 100.000 lagen. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80% van voor de corona-uitbraak. De inschattingen is dat huisartsen als gevolg van de coronacrisis inmiddels ruim hebben gedaan dan verwacht op basis van historische data.

5 juni 2020902 x bekeken

NZa: Zorgcontracten van zorgverzekeraars geven ziekenhuizen de verkeerde prikkel

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen houden in contracten nog erg vast aan het belonen van volume. De afspraken stimuleren nog steeds om zoveel mogelijk zorg te leveren. Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen op hun beurt ook meestal betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Dat blijkt uit de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit en de interviews met ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven over innovatieve financiële afspraken.

21 januari 20201014 x bekeken

NZa stand van de zorg 2019

De NZa heeft de jaarlijkse Stand van de zorg gepubliceerd. De zorgautoriteit geeft daarin een overzicht van hoe zij kijken naar de verschillende sectoren in de zorg. De publicatie bevat ook veel cijfermatig materiaal.

6 november 20191154 x bekeken