Antwoorden Minister op kamervragen over vergoeding medische hulpmiddelen

Op 22 februari heeft Minister van Ark (Medische Zorg) geantwoord op vragen van het Kamerlid Ellemeet (GL) over een bericht in Reporter Radio van 13 december 2020 over “Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening”. In de antwoorden wordt een beeld geschetst van de wijze waarop de vergoeding (aanspraak) op medisch hulpmiddelen is geregeld en wie bij de keuzes voor een bepaald hulpmiddel voor de patiënt bepalend is.
De vragen waren gesteld door Kamerlid Ellemeet, en gingen in essentie over de vraag of de patiënt niet moet vrezen voor verschraling van (de toegang tot) het verzekerde pakket wanneer anderen dan de arts kunnen bepalen of het medisch noodzakelijk is dat een patiënt een bepaald medisch hulpmiddel krijgt. Te denken valt aan de sturing door de zorgverzekeraars en prikkels bij leveranciers (verzendhuizen, apotheken).
 
De minister houdt zich wat op de vlakte, en stelt dat het “een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen” is dat “het juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt wordt ingezet om zowel de kwaliteit als de doelmatigheid van de zorg te bevorderen en te behouden.” Ze benadrukt het belang van gezamenlijk gedragen kwaliteitstandaarden voor de kwaliteit en uniformiteit van het basispakket (denk aan generieke kwaliteitskader voor de hulpmiddelenzorg).
 
Klik hier voor de antwoorden op de vragen.

 

Gepubliceerd op:  25 februari 2021 923 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019593 x bekeken