Blokhuis wil preventie onderdeel maken van Zorgverzekeringswet

Het moet aantrekkelijker worden voor zorgverzekeraars om te investeren in preventie voor hun klanten. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS overweegt hiertoe de Zorgverzekeringswet zodanig aan te passen dat preventie er onderdeel van wordt. Ook sluit hij niet uit dat er een suikertax komt, oftewel een belasting op suiker in voedingsmiddelen.
Dit zei de staatssecretaris tijdens het congres van Diagnose Voeding & Gezondheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Blokhuis wil inzetten op meer preventie in plaats van zware zorg. "In Nederland geven we ruim 80 miljard uit aan zorg en 2 miljard aan ziektepreventie. Dat is een enorme disbalans waar dit kabinet verandering in wil brengen." Deze kabinetsperiode gaat er 170 miljoen euro naar preventie.

Blokhuis ziet een belangrijke rol weggelegd voor de zorgverzekeraars. Hij juicht het toe dat individuele verzekeraars stappen zetten, zoals Menzis dat het SamenGezond-programma heeft geïntroduceerd in 2017. Preventie is voor zorgverzekeraars niet een vanzelfsprekende taak, hierin geld steken is volgens de bewindsman zelfs risicovol. "Klanten kunnen gezonder gaan leven als gevolg van de inspanningen van de zorgverzekeraar en toch het jaar erop besluiten over te stappen naar een concurrent."

Blokhuis wil dan ook uitzoeken of er een manier is om verzekeraars te stimuleren om toch werk te maken van preventie. In het huidige zorgstelsel staat hier geen vergoeding of andere prikkel tegenover. "We moeten praten over mogelijkheden om preventie op de een of andere manier in te passen in de Zorgverzekeringswet." Hierover gaat hij praten met de zorgverzekeraars.

Het doel van preventie is om inwoners van Nederland te bewegen tot een gezonde levensstijl. Het kabinet wil mensen niet vertellen wat ze niet mogen doen om gezond te blijven, aldus Blokhuis, maar juist wat wel mag. Het moet makkelijker worden voor consumenten om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld met een stoplichtsysteem op voedingswaren. Hiervoor is ook de hulp van de voedingsmiddelenindustrie nodig. Preventie is belangrijk voor het huidige kabinet, dat in het regeerakkoord heeft vastgelegd dat er een Nationaal Preventieakkoord moet komen.

 

Gepubliceerd op:  30 mei 2018 276 x bekeken
Gerelateerde artikelen

De juiste zorg op de juiste plek

Een paar weken geleden is het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verschenen. dit rapport is opgesteld door een door de minister van VWS ingestelde task force, die heeft onderzocht hoe (duurdere) zorg kan worden voorkomen zorg kan worden verplaatst (dichterbij mensen thuis) en zorg kan worden vervangen (door andere zorg zoals e-health). De Taskforce heeft daarbij gebruik gemaakt van het recente KPMG-rapport (april 2018).

30 mei 2018259 x bekeken

Goed Gebruik hulpmiddelen

Op 11 juni a.s. vindt het congres Goed Gebruik Hulpmiddelen plaats. Dit congres wordt georganiseerd door de Patiëntenfederatie Nederland, Vilans en het Ministerie van Volksgezondheid en Sport, voor dossierhouders van hulpmiddelen die tot de markt zijn toegelaten én in het basispakket van de Zorgverzekering zitten.

30 mei 201857 x bekeken