Brief Minister Bruijns inkoop VGZ laboratoriumdiagnostiek

Oud-Minister van MZ Bruijns heeft in maart 2020 een brief aan de kamer gestuurd over het VGZ-contracteerbeleid met betrekking tot de antistollingszorg door trombosediensten.
Uit gesprekken met VGZ heeft de minister begrepen dat VGZ streeft naar integrale digitale diagnostiek voor de eerste en tweede lijn, door de diagnostiek op regionaal niveau te gaan organiseren. Dat wil zij doen door schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. VGZ rekent ook trombosezorg (VKA-begeleiding) tot de integrale diagnostiek.

Voor 2020 is een selectief inkooptraject ingezet per regio (GHOR). VGZ hanteert daarbij kwaliteitseisen van de beroepsgroep.  Er zijn meldingen geweest over de uitvoering van dit beleid bij IGJ en NZa, die zou leiden tot ‘witte vlekken’ (leemtes). IGJ en NZa hebben vastgesteld dat er risico’s zitten aan de overgang van de regionale netwerken naar organiseren van trombosezorg op GHOR-niveau, maar er zou geen reden zijn om te twijfelen aan het voldoen door VGZ aan haar zorgplicht. Volgens de minister heeft VGZ mogelijke bezwaren opgevangen door het tijdig (laten) maken van goede operationele samenwerkingsafspraken met onderaannemers en ketenpartners.

IGJ, NZa en de minister zullen de ontwikkelingen in het gecontracteerde zorgaanbod eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg nauwgezet blijven volgen.

Klik hier voor de brief.
Gepubliceerd op:   5 juni 2020 640 x bekeken
Gerelateerde artikelen

VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop)

VGZ voert al enige jaren een actief beleid op diagnostiek, inclusief trombosezorg. VGZ heeft dit voorjaar een tender uitgeschreven waarbij zij streeft naar zinnige, integrale digitale diagnostiek die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van € 60 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt onder meer ingezet op regionale organisatie met schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Met ingang van 2020 contracteert VGZ in 9 regio’s een integrale regievoerende diagnostiekaanbieder.

24 oktober 20191266 x bekeken

Binnen twee weken diagnose prostaatkanker

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie heeft het diagnosetraject voor prostaatkanker grondig vernieuwd. Daardoor weten mannen met mogelijk prostaatkanker in maximaal twee weken waar ze precies aan toe zijn, een proces dat nu soms maanden duurt. Bovendien is de diagnostiek nauwkeuriger geworden en krijgt iedere patiënt een persoonlijk, multidisciplinair afgewogen behandeladvies.

30 augustus 2017539 x bekeken

Maar niet iedereen is daar blij mee: VGZ hekelt nieuw zorgakkoord

Het kabinet is nog niet rond, maar als het aan VGZ ligt mogen de zorgkosten ook in 2018 maar heel beperkt stijgen. De zorgverzekeraar is tegen een sectorakkoord waarin royalere kostengroei mogelijk is dan in de afgelopen jaren, toen ziekenhuizen maar 1% mochten groeien.

29 maart 2017860 x bekeken