CZ zet in op zorg op maat

CZ wil zorginkoop inrichten op persoonsgerichte zorg. De zorgverzekeraar steunt een initiatief dat is gericht is op verbetering van zorg door het afstemmen van individuele behandelwensen en de biologische kenmerken van een patiënt. Diagnostiek is daar een belangrijk onderdeel van.
Nog te vaak komt het voor dat patiënten meer last ondervinden van hun behandeling dan dat zij er baat bij hebben. De oorzaak is dat bij de behandeling nog teveel wordt uitgegaan van de gemiddelde patiënt. Maar die bestaat niet, iedere patiënt is anders.
De zorg kan beter op de persoon worden afgestemd wanneer individuele behandelwensen worden gecombineerd met de biologische kenmerken van een patiënt. Persoonsgerichte zorg zal volgens CZ leiden tot één van de grootste kwaliteitsontwikkelingen in de gezondheidszorg. Maar verschillende hobbels staan nog in de weg.
 
Voor echte persoonsgerichte zorg is het niet alleen nodig om rekening te houden met de behandelwensen van een patiënt, maar met de specifieke biologische kenmerken van een patiënt. Met ICT toepassingen zoals decision support systems, artificial intelligence en met methoden als advanced diagnostics kan de zorg afgestemd worden op iedere unieke patiënt. Op basis van bijvoorbeeld bloedafnames en/of scans kan veel beter voorspeld worden hoe goed een bepaalde behandeling zal aanslaan. Met het programma My best Treatment stimuleert CZ het gebruik van deze toepassingen.
 
Lees hier verder.

 

Gepubliceerd op:  10 juli 2019 745 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2017 en 2018 doorgezet.

29 november 2018349 x bekeken

NZa Monitor Zorgverzekeringen verschenen

De NZa brengt jaarlijks een Monitor Zorgverzekeringen uit, waarin wordt ingegaan op ontwikkelingen en aandachtspunten bij zorgverzekeraars.

20 november 2018293 x bekeken

Autoriteit Persoonsgegevens rondt controle ziekenhuizen en zorgverzekeraars af

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming controleert de AP onder meer steekproefsgewijs of vereisten uit de privacywetgeving worden nageleefd. Bij een controle onder 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars is vastgesteld dat alle gecontroleerde instellingen een functionaris voor de gegevensbescherming hebben aangesteld en op dit punt voldoen aan de verplichting van de Europese privacywetgeving.

17 oktober 2018361 x bekeken