Deelname Diagned/Nefemed commissie Legal & Compliance

Diagned werkt op een aantal dossiers samen met andere medtech koepels, zoals Nefemed. Zo participeren wij in de commissie Legal & Compliance. Er is besloten dat deze commissie op dezelfde wijze toegankelijk wordt voor alle leden van beide koepels, hetgeen logisch is gezien het feit dat in deze commissie issues aan de orde komen die ons allemaal raken en de inbreng van Diagned op relevante onderwerpen groot is. U kunt daaraan deelnemen.
Doel:
De Commissie is een expertgroep over medische hulpmiddelen en IVDs die vanuit onderlinge samenwerking een actuele onderwerpen vanuit het perspectief van legal & compliance bespreekt en – indien nodig – standpunten formuleert, inbreng verzorgt in andere gremia, etc.
Ter illustratie van recent besproken onderwerpen: GMH (discussiepunten, adviezen etc.), inkoop (zoals AIVG), contractering, aanbesteding, aansprakelijkheid, privacy, overige relevante wet- en regelgeving (MDR/IVDR/Corona-gerelateerd).
 
Voor wie:
Medewerkers van leden van Nefemed en Diagned die zich bezig houden met legal & compliance. 
 
Tijdinvestering:
6 tot 8 meetings (van elk circa 2 uur) per jaar via MS Teams, waarvan (indien het weer kan) 2 fysiek. Uiteraard kan men zich aanmelden voor deelname aan kortstondige projecten. 
 
Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aanmelden bij het secretariaat.

 

Gepubliceerd op:  23 februari 2021 71 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Terugblik ALV 29 maart 2019

Op 29 maart 2019 vond de eerste ledenbijeenkomst van 2019 plaats in Houten. Ook deze was weer druk bezocht. Gastspreker was Huub Raemakers, Partner Strategy Counselors bij Twynstra Gudde, en auteur van een rapport uit 2018 over de toekomst van de medische diagnostiek. Hij presenteerde bevindingen uit zijn onderzoek en de leden gingen met hem in gesprek over de toekomst van de laboratoriumdiagnostiek.

9 april 2019359 x bekeken

ALV 29 maart: Save the date

Op 29 maart 2019 vindt de eerste ledenbijeenkomst van 2019 plaats in Houten. Wederom zal het inhoudelijke gedeelte gewijd zijn aan het thema ‘Toekomst van de laboratoriumdiagnostiek’. Gastspreker is Huub Raemakers, Partner Strategy Counselors bij Twynstra Gudde, en auteur van een rapport uit 2018 over de toekomst van de medische diagnostiek.

25 februari 2019360 x bekeken

Terugblik ledenbijeenkomst

Op 23 november 2018 vond in Houten een zeer drukbezochte Diagned ledenbijeenkomst plaats. We mochten meer dan 50 vertegenwoordigers van de leden verwelkomen. Na de reguliere ALV belichte , Michiel Boehmer van Unilabs het thema ‘de markt van morgen’ vanuit een verrassend perspectief.

29 november 2018125 x bekeken