Geen verplicht counselingsgesprek voor prenatale-screening op Down

Via prenatale screening, zoals de NIPT- en de combinatietest, kunnen aangeboren aandoeningen, met name Down-syndroom, vooraf worden opgespoord. De Tweede kamer vindt dat zwangere vrouwen een prenatale screening moeten kunnen aanvragen, zonder dat ze daarvoor eerst een counselinggesprek moeten voeren.
Dit sluit aan bij een advies van de Gezondheidsraad om van een begeleidend gesprek geen harde voorwaarde te maken. Staatssecretaris Blokhuis vindt zo’n gesprek wel wenselijk maar ‘geen harde voorwaarde'.
 
Lees hier de brief.

 

Gepubliceerd op:  13 maart 2019 461 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NIPT-test spot bloedkankers voor symptomen optreden

Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT), ontwikkeld om bij het ongeboren kind chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen, kunnen bloedkankers opgespoord worden. En dat niet alleen bij zwangere vrouwen, maar bij iedereen. Bij de test wordt namelijk het DNA in het bloed onderzocht en dat kan ook genetisch materiaal van kankercellen zijn.

29 november 2018274 x bekeken

Minister geeft beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening

In een brief aan de Tweede Kamer geven de bewindslieden van VWS (eindelijk) een reactie op het rapport van de Gezondheidsraad van 22 december 2016 waarin een advies wordt uitgebracht over het prenatale screeningsprogramma en de ethische kaders voor de screening.

29 november 201893 x bekeken

NIPT beschikbaar voor alle zwangeren: resultaten eerste jaar

In Nederland wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) sinds 1 april 2017 in onderzoeksverband aangeboden aan alle zwangere vrouwen als alternatief voor de combinatietest. De resultaten laten zien dat als een zwangere kiest voor screening zij vaker kiest voor de NIPT dan voor de combinatietest. Daarbij test de Nederlandse NIPT nauwkeuriger dan op basis van studies werd verwacht.

16 juli 2018147 x bekeken