Gezocht: leden Codecommissie GMH

Stichting GMH zoekt nieuwe leden voor de Codecommissie die klachten over overtreding van de gedragscode medische hulpmiddelen én de nieuwe wetgeving over gunstbetoon behandelt en beoordeelt. In de commissie zitten vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, zorginstellingen en zorgprofessionals.
Klik hier voor een profielschets voor de leden vanuit de leverancierskant. De tijdsinvestering is beperkt, omdat er niet zo veel klachten binnen komen. De commissieleden komen in ieder geval één keer per jaar bij elkaar tijdens het jaarlijkse veldbijeenkomst over de laatste ontwikkelingen rond de gedragscode.  

Profiel leden Codecommissie:
  • werkzaam of werkzaam geweest bij een leverancier van medische hulpmiddelen
  • affiniteit met de beginselen van zelfregulering
  • helder en analytisch denkvermogen
  • Juridische expertise is geen vereiste.
Geintereseerden kunnen zich via info@gmh.nu melden bij het secretariaat van de GMH
Gepubliceerd op:   5 april 2018 328 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH training 20 juni 2018

Wilt u weer helemaal up-to-date zijn ten aanzien van de GMH? Wilt u weten hoe de regels uit de code kunnen worden vertaald naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk? En hoe de nieuwe wettelijke regels (Beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen) luiden en zich verhouden tot de GMH? De laatste training voor de zomervakantie over de regels voor interacties tussen u als bedrijf en zorgprofessionals vindt plaats op 20 juni 2018.

30 mei 201893 x bekeken

Per 1 januari 2018 wettelijke regels voor financiële relaties medische hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2018 zijn de nieuwe regels over gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector van kracht. De Wet medische hulpmiddelen reguleert de (financiële) relaties tussen enerzijds de leveranciers van medische hulpmiddelen en anderzijds de personen die een hulpmiddel inkopen of toepassen. Het doel van de wet is om ongewenste beïnvloeding te voorkomen. De wettelijke regels zijn gebaseerd op de GMH-code.

9 februari 2018143 x bekeken