GMH: aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst

De afgelopen periode heeft het bestuur van stichting GMH overleg gevoerd met het ministerie van VWS over de knelpunten, die zich in de huidige praktijk voordoen als gevolg van de aanscherping van de regels voor product gerelateerde bijeenkomsten in de Beleidsregels Gunstbetoon en de GMH Code. Naar aanleiding hiervan treft het ministerie op dit moment voorbereidingen om de Beleidsregels Gunstbetoon op een paar punten aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.
Wanneer de aangepaste tekst van de Beleidsregels in de Staatscourant zal verschijnen, valt nog niet met zekerheid te zeggen. De invoerdatum van 1 januari 2019 zal in ieder geval niet meer gehaald worden. De verwachting is wel dat de publicatie van de aangepaste tekst spoedig in het nieuwe jaar zal kunnen plaatsvinden. In aansluiting daarop zal ook de GMH Code worden aangepast, zodat de wettelijke regels en de gedragscode weer naadloos op elkaar aansluiten.

Uiteraard zullen wij u over de ontwikkelingen blijven informeren. Zodra de gewijzigde tekst van de Beleidsregels Gunstbetoon is gepubliceerd in de Staatscourant, informeren wij u daarover. Vervolgens zal ook de GMH code worden aangepast en ook hierover ontvangt u nadere informatie van ons.

Tijdens de afgelopen ledenbijeenkomst op 23 november zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. De presentatie is te vinden op de ledenpagina, die vindt u, na het inloggen, in het hoofdmenu helemaal aan de rechterkant.

 

Gepubliceerd op:  12 december 2018 56 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH Trainingen in 2019

GMH Trainingen in 2019 Wilt u weer helemaal up-to-date zijn ten aanzien van de GMH? In 2019 vinden er weer interactieve trainingen plaats, die vooral zijn gericht op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk. Ook worden de nieuwe wettelijke regels (Beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen) behandeld.

29 november 201876 x bekeken

Medisch bedrijf verdacht van omkoping artsen

De Opsporingsdienst FIOD heeft vorige week een inval gedaan bij een Nederlandse leverancier van medische hulpmiddelen wegens verdenking van omkoping van artsen en valsheid in geschriften. Het bedrijf kon de hulpmiddelen daardoor leveren aan ziekenhuizen waar de artsen werken, is het vermoeden. De eerste Kamervragen zijn al gesteld.

20 november 2018214 x bekeken

Kamer stelt vragen over Wetsvoorstel tot Wijziging Wet op de Medische Hulpmiddelen

In september is het wetsvoorstel tot wijziging van wet op de medische hulpmiddelen naar de kamer gestuurd. De wet moet immers worden aangepast in verband met de nieuwe Europese Verordeningen inzake medische hulpmiddelen en IVD’s. Op 13 november is het verslag verschenen met vragen van de fracties in de tweede kamer.

20 november 2018103 x bekeken