GMH advies 19.04 – Rechtstreekse betaling aan inkooporganisatie ziekenhuis

De voorzitter van de Codecommissie van de GMH heeft recent een advies uitgebracht over de vraag of een leverancier akkoord mag gaan met een overeenkomst waarin is bepaald dat de leverancier rechtstreeks een bepaald percentage van hun totale omzet moet betalen aan een derde partij die in opdracht van en namens het ziekenhuis de inkoop regelt.
Volgens de Voorzitter is onder art. 6 GMH is dit toegestaan, omdat de door de leverancier aan het inkoopadviesbureau te betalen vergoeding uitsluitend ten goede komt aan dat bureau. Er moet echter wel voldaan worden  aan het transparantievereiste dat in aan de GMH code ten grondslag ligt. Dat betekent dat de afspraak over die vergoeding niet alleen schriftelijk moet zijn vastgelegd in een door de drie partijen (ziekenhuis, leverancier en inkoopadviesbureau) te ondertekenen overeenkomst, maar ook dat het ziekenhuis telkens onverwijld afschrift verkrijgt van de door het inkoopadviesbureau aan de leverancier gefactureerde bedragen, c.q. de door de leverancier aan het inkoopadviesbureau afgedragen bedragen.
 
Lees hier het hele advies. 
Gepubliceerd op:  19 februari 2020 166 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Jaarcijfers Transparantieregister Zorg 2019 gepubliceerd

Het Transparantieregister Zorg heeft vandaag de gegevens over financiële samenwerkingsrelaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen in 2019 openbaar gemaakt.

28 juli 202065 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019230 x bekeken