GMH advies over dienstverlening: uurtarief multidisciplinair team

De GMH heeft in een recent advies 20.03 verduidelijkt op welke wijze de vergoedingen voor dienstverlening moeten worden berekend wanneer deze diensten worden verricht door een multidisciplinair team.
Het ging in dit geval om een bepaald soort training die door een team uit een bepaald ziekenhuis werd gegeven aan een ander team in een ander ziekenhuis. De samenstelling van het ‘trainende’ team was wisselend, en bestond uit qua achtergrond en expertise verschillende zorgprofessionals. De opdrachtgever (een leverancier) wilde de dienstverlening regelen met de instelling of het MSD en vroeg zich af welk uurtarief redelijk zou zijn.
 
Volgens de Codecommissie van de GMH moeten uurtarieven aansluiten bij de maximumbedragen die in de toelichting bij artikel 13 GMH zijn genoemd. Als er sprake is van betaling voor diensten die worden geleverd door een team dat uit diverse zorgprofessionals bestaat, zal het uurtarief dat wordt gehanteerd voor de diensten van het team nooit meer mogen zijn dat de optelsom van de maximum uurtarieven die gelden voor de diverse zorgprofessionals. Het is belangrijk dat dit in de overeenkomst wordt uitgewerkt.

De Codecommissie gaf ook aan dat er aandacht moeten worden besteed aan het aantal uren dat per zorgprofessional wordt vergoed. Dit zal altijd gerechtvaardigd moeten zijn en in de overeenkomst worden gespecificeerd. Tevens zullen partijen rekening moeten houden met de verplichte melding van de relatie(s) in het Transparantieregister Zorg.
 
Klik hier voor het advies.
Gepubliceerd op:  12 november 2020 285 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH advies over sponsoring van ‘serious game’ en betaling in percentage

In advies A20.05 is sprake van een samenwerkingsverband van zorgprofessionals dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van virtuele bijeenkomsten (serious games). De vraag was of leveranciers dit zouden mogen sponsoren en of zorgprofessionals die aan de ontwikkeling bijdragen (en door het samenwerkingsverband worden betaald voor deze diensten) betaald mogen krijgen in de vorm van een percentage van de winst.

12 november 2020187 x bekeken

GMH advies over dienstverlening: tijdsverantwoording noodzakelijk

De GMH heeft in advies 20.04 zich uitgesproken over de wijze waarop partijen afspraken moeten maken over bepaalde diensten die in omvang vooraf niet precies zijn in te schatten. Transparantie in en verantwoording over het aantal in rekening gebrachte uren is cruciaal. Daarbij heeft de zorgprofessional een belangrijke verantwoordelijkheid.

12 november 2020188 x bekeken

GMH trainingen 2021

De laatste training van de GMH over de regels over gunstbetoon voor medische hulpmiddelen vindt plaats op 25 november a.s. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. In 2021 worden ook weer regelmatig trainingen aangeboden; de data zijn inmiddels bekend. U kunt zich nu vast aanmelden.

12 november 202039 x bekeken