Grote ziekenhuizen zien resultaat kelderen

Het gezamenlijke financiële resultaat van de Nederlandse algemene ziekenhuizen is fors gedaald. Grotere ziekenhuizen doen het slechter dan kleinere ziekenhuizen en middelgrote ziekenhuizen. Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs in zijn jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen, een ranglijst op basis van de financiële jaarverslagen van 2016.’
Het gezamenlijke resultaat van de sector bedroeg 217 miljoen euro in 2016. Dat is 33 miljoen minder dan een jaar eerder. Deze teruggang is al jaren zichtbaar en baart BDO "grote zorgen", omdat de bedrijfsvoering van ziekenhuizen hierdoor financieel steeds kwetsbaarder wordt voor onverwachte ontwikkelingen. Daarnaast beperkt dit de investeringsruimte voor zorginnovatie. Tegenover de dalende resultaten staan wel een steeds betere liquiditeit en solvabiliteit.’

 Vooral kleinere ziekenhuizen lijken een inhaalslag te maken. Zij gingen gemiddeld bijna een heel punt omhoog ten aanzien van hun financiële gezondheid, van een 6,3 naar een 7,2. De middelgrote ziekenhuizen bleven gelijk op een 7,4 en scoren daarmee gemiddeld het best. Bij de grote ziekenhuizen daalde de financiële gezondheid licht, van een 6,9 naar een 6,7. Onder de streep scoort bijna één op de vier (23 procent) ziekenhuizen een onvoldoende, één procentpunt meer dan vorig jaar.

Grotere ziekenhuizen noteren naast stijgende omzetten vaak dalende resultaten. Dit komt doordat ziekenhuizen steeds meer zorg leveren, maar niet alles vergoed krijgen van de zorgverzekeraars. Snel zal dit niet veranderen, aangezien het regeerakkoord zorgt voor meer financiële druk: het nieuwe kabinet wil 1,9 miljard euro besparen op curatieve zorg.’

Ziekenhuizen gaan er na een fusie, evenals in 2015, nog lang niet altijd financieel op vooruit. bij zes van de onderzochte ziekenhuizen daalde de financiële gezondheid zelfs na een fusie. "Wanneer een zwak presterende ziekenhuis fuseert met een financieel gezond ziekenhuis wordt de nieuwe organisatie niet automatisch gezond", stelt Frank van der Lee, partner bij BDO.

Klik hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd op:  22 december 2017 450 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg

De bruto omzet van de Nederlandse ziekenhuizen is in 2016 gegroeid met 1,6% (omzet conform schadelastmethode, exclusief correctie loon- en prijsbijstelling). De reële netto omzet (omzet na toepassing contractafspraken en correctie loon- en prijsbijstelling) groeide sinds 2014 met gemiddeld 0,95% per jaar. Daarmee bleef de groei in 2016 binnen de doelstellingen van het Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord dat de ziekenhuizen, verzekeraars en overheid met elkaar gesloten hebben om de groei van de zorgkosten te beperken. Dit blijkt uit het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2016 van de NVZ en NFu, waarin de cijfers van een groot aantal ziekenhuizen zijn verwerkt.

22 december 2017443 x bekeken

CBS: Zorguitgaven stijgen in 2016 met 1,8 %

In 2016 is ruim 96 miljard euro uitgegeven aan zorg. Dat is 1,7 miljard euro (1,8 %) meer dan in 2015. Het grootste deel, bijna 60 miljard euro, is gefinancierd via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Het was het vierde jaar op rij dat de zorgkosten minder toenamen dan het bbp. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste, voorlopige, cijfers over de zorguitgaven.

31 mei 2017521 x bekeken

Contractering ziekenhuizen 2014 nagenoeg rond

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben de contracten voor 2014 bijna allemaal rond. De afspraak tussen afspraak tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen was om de contractering dit jaar vervroegd te hebben afgerond, zodat zorgverzekeraars per 19 november duidelijkheid konden bieden aan verzekerden. Niet eerder zijn zorgverzekeraars en ziekenhuizen al in deze periode tot afronding van de onderhandelingen gekomen.

29 november 2013977 x bekeken