IGJ: alle Nederlandse ziekenhuizen gecontroleerd op infectiepreventie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht in 2017 in het kader van toezicht infectiepreventie 48 ziekenhuizen als vervolg op eerdere bezoeken in 2013 en 2015. Alle Nederlandse ziekenhuizen zijn nu bezocht.
Volgens IGJ blijft infectiepreventie nodig, om schade en ziektelast voor patiënten veroorzaakt door onnodige (zorg)infecties en besmettingen in ziekenhuizen te verminderen. Ook om de verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen.
 
Positieve uitkomsten: richtlijnen werden beter nageleefd dan in 2013 en 2015, de uitvoering van het antibioticabeleid in de praktijk was goed, de faciliteiten voor handhygiëne waren in orde en de  kwaliteitssystemen voor infectiepreventie waren in orde. 33 van de 48 ziekenhuizen (69%) scoorden op bijna alle onderwerpen voldoende. Maar er zijn ook nog zaken die verbeterd kunnen worden, zoals de naleving van het kledingbeleid, de schoonmaak en desinfectie, en  de scholing van zorgpersoneel in het veilig verplegen van isolatiepatiënten.
 
Lees hier verder.

 

Gepubliceerd op:   1 november 2018 365 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Brexit: de teller loopt door….

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en instellingen in de zorgsector. Er is nuttige informatie beschikbaar, zowel vanuit de Europese commissie als vanuit Nederland.

25 februari 201947 x bekeken

Media-aandacht voor medische implantaten: kwaliteit en toezicht onder de maat?

Volgens tv-programma Radar en dagblad Trouw blikt uit internationaal onderzoek dat medische implantaten vaak niet veilig zijn. In de afgelopen tien jaar zouden 1,7 miljoen letselgevallen en 83.000 doden te maken hebben met medische hulpmiddelen die als 'veilig' op de markt zijn gebracht. Het onderzoek focust kennelijk op implantaten; IVD’s worden vooralsnog niet genoemd.

29 november 201881 x bekeken

Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg verdient meer prioriteit

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt met een factsheet ‘Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg’ extra aandacht voor dit belangrijke thema. Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Daarom is het cruciaal dat verpleeghuizen de juiste maatregelen nemen.

20 november 2018221 x bekeken