Kosten ziekenhuiszorg 2014 vallen 200 miljoen lager uit

Het demissionaire kabinet pakt op de valreep nog een meevaller mee. De uitgaven voor medisch specialistische zorg voor het jaar 2014 zijn 200 miljoen euro lager uitgevallen dan eerder voorzien, zo laat staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer weten.
Uit de nu beschikbare informatie blijkt dat de ziekenhuizen in 2014 163 miljoen euro minder uitgaven dan het beschikbare macrobudget toelaat. Als de verrekenbedragen uit het transitiemodel voor instellingen voor medisch specialistische buiten beschouwing worden gelaten, dan bedraagt de totale “onderschrijding” 205 miljoen euro.

Eén en ander betekent dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het jaar 2014 zal afzien van toepassing van het macro-beheersmodel medisch specialistische zorg. Oftewel: ziekenhuizen hoeven niet bang te zijn voor boetes of naheffingen. Daarmee volgt 2014 het patroon van eerdere jaren. Ook toen leek de sector af te stevenen op een overschrijding van het macrobudget, met een dreigende korting als gevolg.

De late afhandeling van het boekjaar 2014 hangt samen met de hardnekkige problemen bij het opstellen van de jaarverslagen. Door de veranderingen in de bekostigingssystematiek konden veel ziekenhuizen geen betrouwbare jaarrekening afgeven. Daarnaast hebben de ziekenhuizen te maken met een ingewikkelde verrekensystematiek,  bedoeld om eventuele negatieve effecten van de nieuwe bekostigingssystematiek op te vangen.
Gepubliceerd op:  20 april 2017 268 x bekeken