Kosten ziekenhuiszorg 2014 vallen 200 miljoen lager uit

Het demissionaire kabinet pakt op de valreep nog een meevaller mee. De uitgaven voor medisch specialistische zorg voor het jaar 2014 zijn 200 miljoen euro lager uitgevallen dan eerder voorzien, zo laat staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer weten.
Uit de nu beschikbare informatie blijkt dat de ziekenhuizen in 2014 163 miljoen euro minder uitgaven dan het beschikbare macrobudget toelaat. Als de verrekenbedragen uit het transitiemodel voor instellingen voor medisch specialistische buiten beschouwing worden gelaten, dan bedraagt de totale “onderschrijding” 205 miljoen euro.

Eén en ander betekent dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het jaar 2014 zal afzien van toepassing van het macro-beheersmodel medisch specialistische zorg. Oftewel: ziekenhuizen hoeven niet bang te zijn voor boetes of naheffingen. Daarmee volgt 2014 het patroon van eerdere jaren. Ook toen leek de sector af te stevenen op een overschrijding van het macrobudget, met een dreigende korting als gevolg.

De late afhandeling van het boekjaar 2014 hangt samen met de hardnekkige problemen bij het opstellen van de jaarverslagen. Door de veranderingen in de bekostigingssystematiek konden veel ziekenhuizen geen betrouwbare jaarrekening afgeven. Daarnaast hebben de ziekenhuizen te maken met een ingewikkelde verrekensystematiek,  bedoeld om eventuele negatieve effecten van de nieuwe bekostigingssystematiek op te vangen.
Gepubliceerd op:  20 april 2017 297 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa Marktscan Acute Zorg

Geïnteresseerd in een analyse van en data over de capaciteit van en de vraag naar acute zorg? Klik hieronder voor de Marktscan van de NZa, waarin op basis van de cijfers in de periode 2013-2016 de (achtergronden van) ontwikkelingen en best practices om de toegankelijkheid van de acute zorg te verbeteren zijn geanalyseerd.

27 september 2017125 x bekeken

NZa publiceert Besluitvormingsdocument Hoofdlijnen dbc-release 2018

De NZa heeft het document ‘Hoofdlijnen dbc-release RZ18b’ gepubliceerd. Daarin zijn op hoofdlijnen de wijzigingen te vinden die de NZa wil voeren in de update van het dbc-pakket voor 2018. Er zijn ook wijzigingen in de laboratoriumdiagnostiek.

27 september 2017126 x bekeken

ACM staat fusie universitair medische centra Amsterdam toe

De ACM heeft brpsslf dat VUmc en AMC mogen fuseren. Volgens de ACM blijven er na de fusie voldoende keuzemogelijkheden voor patiënten en zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor basiszorg als voor (hoog)complexe ziekenhuiszorg (topzorg). Binnen de topzorg ziet de ACM dat beide academische ziekenhuizen bepaalde unieke zorg bieden die elders niet geboden wordt. De fusie verandert dit niet.

15 september 2017176 x bekeken