Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg

De bruto omzet van de Nederlandse ziekenhuizen is in 2016 gegroeid met 1,6% (omzet conform schadelastmethode, exclusief correctie loon- en prijsbijstelling). De reële netto omzet (omzet na toepassing contractafspraken en correctie loon- en prijsbijstelling) groeide sinds 2014 met gemiddeld 0,95% per jaar. Daarmee bleef de groei in 2016 binnen de doelstellingen van het Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord dat de ziekenhuizen, verzekeraars en overheid met elkaar gesloten hebben om de groei van de zorgkosten te beperken. Dit blijkt uit het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2016 van de NVZ en NFu, waarin de cijfers van een groot aantal ziekenhuizen zijn verwerkt.
In 2016 groeide het aantal patiënten met 1,7%. Het aantal patiënten van 65 jaar en ouder groeide harder: 2,9%. Met name het aantal patiënten met een chronische of oncologische aandoening nam toe. De behandeling die patiënten in het ziekenhuis ontvingen was gemiddeld zwaarder en daarmee ook duurder dan in 2015. De vergrijzing van de patiëntenpopulatie zette in 2016 door en is nog niet voorbij. Nederlanders van 65 jaar en ouder komen steeds vaker in het zieken- huis en worden behandeld voor zwaardere en duurdere aandoeningen. Dit zorgde er in 2016 voor dat de 65-plussers, die circa 18% van de Nederlandse bevolking uitmaakten, 29% van de patiëntenpopulatie besloegen en ongeveer 40% van de DBC-gerelateerde omzet voor hun rekening namen. Gelet op de toenemende vergrijzing van de bevolking zal het aandeel in de kosten naar verwachting verder toenemen. De DBC-kosten per hoofd van de bevolking waren in 2016 voor Nederlanders van 65 jaar en ouder drie keer zo hoog als voor Nederlanders tot 65 jaar.

De hoogte van de contracten die ziekenhuizen afsluiten met de zorgverzekeraars komen steeds dichter in de buurt te liggen van de kosten van de werkelijk geleverde zorg. Voor het derde jaar op rij werd het gat tussen de waarde van de geleverde zorg en het bedrag dat gedeclareerd kon worden, kleiner. In 2016 bedroeg het verschil 0,5 miljard euro. 
Gepubliceerd op:  22 december 2017 443 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Grote ziekenhuizen zien resultaat kelderen

Het gezamenlijke financiële resultaat van de Nederlandse algemene ziekenhuizen is fors gedaald. Grotere ziekenhuizen doen het slechter dan kleinere ziekenhuizen en middelgrote ziekenhuizen. Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs in zijn jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen, een ranglijst op basis van de financiële jaarverslagen van 2016.’

22 december 2017451 x bekeken

CBS: Zorguitgaven stijgen in 2016 met 1,8 %

In 2016 is ruim 96 miljard euro uitgegeven aan zorg. Dat is 1,7 miljard euro (1,8 %) meer dan in 2015. Het grootste deel, bijna 60 miljard euro, is gefinancierd via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Het was het vierde jaar op rij dat de zorgkosten minder toenamen dan het bbp. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste, voorlopige, cijfers over de zorguitgaven.

31 mei 2017521 x bekeken

Contractering ziekenhuizen 2014 nagenoeg rond

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben de contracten voor 2014 bijna allemaal rond. De afspraak tussen afspraak tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen was om de contractering dit jaar vervroegd te hebben afgerond, zodat zorgverzekeraars per 19 november duidelijkheid konden bieden aan verzekerden. Niet eerder zijn zorgverzekeraars en ziekenhuizen al in deze periode tot afronding van de onderhandelingen gekomen.

29 november 2013977 x bekeken