KPMG rapport ‘The MedTech market in the Netherlands’

KPMG heeft in opdracht van VWS een rapport geschreven over medische technologie in Nederland. Net voor het kerstreces heeft Minister Bruins dit rapport aan de Tweede Kamer gestuurd. Het is een feitelijk overzicht van de sector voor medische technologie. In het rapport worden zaken besproken als relevante spelers, omvang van de markt, trends, winsten en of er sprake is van marktmacht.
De Minister had behoefte aan dit rapport om zo meer zicht te krijgen op en sturing te kunnen geven aan de impact die medische technologie (waaronder hulpmiddelen) kan hebben op de betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. De Minister kondigde aan een visie te ontwikkelen waarin naast de kansen die medische technologie kan bieden voor de zorg, ook wordt gekeken naar de uitdagingen voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer en hier voor het rapport. 
Gepubliceerd op:  31 januari 2018 102 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Bruins stelt uitwerking plannen genees- en hulpmiddelen uit

Het gaat minister Bruins niet lukken het eerste kwartaal dit jaar zijn plannen met betrekking tot genees- en hulpmiddelen te ontvouwen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder had de minister namelijk toegezegd de voornemens uit het regeerakkoord ten aanzien van onder meer medische hulpmiddelen het eerste kwartaal van 2018 uit te werken. De Minister is ook bezig met het ontwikkelen van een visie op medische hulpmiddelen; die wordt niet voor het eind van het jaar verwacht.

20 april 201816 x bekeken

Afspraken zorg in hoofdlijnenakkoorden

Minister Bruins heeft de tweede kamer geïnformeerd over de te sluiten bestuurlijke akkoorden in de zorg. De Algemene Rekenkamer stelde eerder dat de hoofdlijnenakkoorden van Schippers wel tot de gewenste uitgavenbeperking hebben geleid maar zonder toereikende afspraken over de wijze waarop en monitoring daarvan.

18 januari 2018250 x bekeken