Ledenbijeenkomst

Op 23 maart 2018 vond weer de eerste ledenbijeenkomst plaats. Gastspreker tijdens het inhoudelijke gedeelte qas Marc Elissen, voorzitter van de NVKC. Daarnaast heeft het bestuur van Diagned de ‘Roadmap 2020’ gepresenteerd en heeft Peter van de Besselaar (Bex Communications) het nieuwe communicatieplan toegelicht.
Leden kunnen de presentatie en stukken vinden op het besloten gedeelte van de website.

De ledenpagina vindt u, na het inloggen, in het hoofdmenu helemaal aan de rechterkant. Op de ledenpagina kunt u alle stukken vinden gesorteerd op datum van nieuw naar oud.
Gepubliceerd op:   5 april 2018 289 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Workshop NEVI en Diagned over zorginkoop

Op 4 juni jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van Diagned en het bestuur van NEVI Zorg. Een van de uitkomsten van dit overleg is dat na de zomerperiode een workshop georganiseerd zal worden, waarbij een aantal vertegenwoordigers van beide organisaties ‘good’ en ‘bad’ practices rond de inkoop van IVD zullen bespreken met als doel te kijken of onnodige belemmeringen vermeden kunnen worden en standaardisatie kan worden gestimuleerd. Mocht u input hebben voor deze workshop, kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.

20 juni 201832 x bekeken

Volgende leden bijeenkomst: 14 september

Noteer vast in uw agenda: de eerste ledenbijeenkomst na de zomervakantie vindt plaats op 14 september a.s. Gastspreker is Ricco Buitink van het Ministerie van VWS. Als Cluster coördinator medische hulpmiddelen/technologie speelt hij een belangrijk rol bij het opstellen van de visie van de minister over medische technologie. Dit beleid zal gevolgen gaan hebben voor alle IVD bedrijven. Laat de gelegenheid daarom niet voorbij gaan om op 14 september uw input te geven.

20 juni 201832 x bekeken

Ledenbijeenkomst 15 juni jl.

Op 15 juni was de laatste ledenbijeenkomst voor de zomer. Op de ledenbijeenkomst is door Arjan van Drongelen gesproken over de nieuwe classificatieregels. In de discussie bleek dat er in de praktijk toch nog wel een aantal vragen zijn over de toepassing daarvan. Mocht u naar aanleiding daarvan nog vragen hebben, dan kunt u deze doorgeven via het secretariaat van Diagned. De stukken, inclusief de presentatie van het RIVM, staan inmiddels op het besloten gedeelte van de website. De ledenpagina vindt u, na het inloggen, in het hoofdmenu helemaal aan de rechterkant.

20 juni 201839 x bekeken