Meer geld voor preventie in zorgverzekering

Zorgverzekeraars moeten meer gestimuleerd worden om te investeren in ziektepreventie en een gezonde levensstijl bij verzekerden. Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tijdens een congres over voeding en gezondheid.
Hij overweegt om de Zorgverzekeringswet aan te passen, zodat preventie een integraal onderdeel wordt van het basispakket. Jaarlijks wordt er 2 miljard euro uitgegeven aan preventie. Dat is slechts een fractie van het totale zorgbudget, dat 80 miljard euro bedraagt. Dat is een enorm verschil waar het huidige kabinet verandering in wil aanbrengen.

Het doel van preventie is om burgers gezonder te laten leven, bijvoorbeeld door meer te bewegen, minder suiker te consumeren en minder (of niet) te drinken en roken. Maar ook door de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen en vroegtijdig ziektesignalen te herkennen. Een groot aantal ziekten en klachten kan door middel van preventie voorkomen worden. De totale zorgkosten nemen dan ook af. Dit heeft weer een positieve invloed op de premie die de klant betaalt.
 
Blokhuis wil uitzoeken of er een manier is om verzekeraars te motiveren om nadrukkelijker in te zetten op preventie bij verzekerden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een vergoeding of een andere prikkel, zowel voor de verzekeraar als voor de klant. Verzekeraar Menzis experimenteert al met een dergelijk preventieprogramma.
 
Binnenkort gaat Blokhuis in gesprek met zorgverzekeraars om te kijken of preventie een belangrijke rol kan vervullen binnen de Zvw. Op dit moment kan de verzekerde eigenlijk alleen via een aanvullende verzekering preventieve zorg vergoed krijgen. De verzekeraar geeft dan een vergoeding voor bepaalde preventieve cursussen, zoals een EHBO-cursus, leefstijltraining, gezondheidscursus of vergoeding voor een fitnessabonnement.
Gepubliceerd op:  20 juni 2018 451 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens rondt controle ziekenhuizen en zorgverzekeraars af

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming controleert de AP onder meer steekproefsgewijs of vereisten uit de privacywetgeving worden nageleefd. Bij een controle onder 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars is vastgesteld dat alle gecontroleerde instellingen een functionaris voor de gegevensbescherming hebben aangesteld en op dit punt voldoen aan de verplichting van de Europese privacywetgeving.

17 oktober 2018228 x bekeken

NZa controleert zorgverzekeraars op goede keuze-informatie over zorgverzekering

De NZa controleert de komende maanden of zorgverzekeraars in het overstapseizoen goede informatie geven zodat mensen in staat zijn om de zorgverzekering te kiezen die bij hen past. Daarbij wordt dit jaar specifiek gekeken of de informatie die mensen nodig hebben voor hun keuze vindbaar is op de site van zorgverzekeraars. Ook kijkt de NZa of zorgverzekeraars inspelen op de veranderende online informatiebehoefte van verzekerden.

17 oktober 2018207 x bekeken

Vektis publiceert jaarcijfers zorgverzekeraars

Elk jaar publiceert Vektis de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. Deze zijn sinds half juli beschikbaar. Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg op het niveau van zorgaanbieder of zorgverzekeraar.

5 september 2018455 x bekeken