Meer geld voor preventie in zorgverzekering

Zorgverzekeraars moeten meer gestimuleerd worden om te investeren in ziektepreventie en een gezonde levensstijl bij verzekerden. Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tijdens een congres over voeding en gezondheid.
Hij overweegt om de Zorgverzekeringswet aan te passen, zodat preventie een integraal onderdeel wordt van het basispakket. Jaarlijks wordt er 2 miljard euro uitgegeven aan preventie. Dat is slechts een fractie van het totale zorgbudget, dat 80 miljard euro bedraagt. Dat is een enorm verschil waar het huidige kabinet verandering in wil aanbrengen.

Het doel van preventie is om burgers gezonder te laten leven, bijvoorbeeld door meer te bewegen, minder suiker te consumeren en minder (of niet) te drinken en roken. Maar ook door de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen en vroegtijdig ziektesignalen te herkennen. Een groot aantal ziekten en klachten kan door middel van preventie voorkomen worden. De totale zorgkosten nemen dan ook af. Dit heeft weer een positieve invloed op de premie die de klant betaalt.
 
Blokhuis wil uitzoeken of er een manier is om verzekeraars te motiveren om nadrukkelijker in te zetten op preventie bij verzekerden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een vergoeding of een andere prikkel, zowel voor de verzekeraar als voor de klant. Verzekeraar Menzis experimenteert al met een dergelijk preventieprogramma.
 
Binnenkort gaat Blokhuis in gesprek met zorgverzekeraars om te kijken of preventie een belangrijke rol kan vervullen binnen de Zvw. Op dit moment kan de verzekerde eigenlijk alleen via een aanvullende verzekering preventieve zorg vergoed krijgen. De verzekeraar geeft dan een vergoeding voor bepaalde preventieve cursussen, zoals een EHBO-cursus, leefstijltraining, gezondheidscursus of vergoeding voor een fitnessabonnement.
Gepubliceerd op:  20 juni 2018 374 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Nederlandse zorgstelsel blijft koploper in Europa

Het Nederlandse zorgstelsel haalt wederom de hoogste score in de Euro Health Consumer Index (EHCI). Nederland kent een solidair zorgstelsel waarin elke Nederlander, ongeacht leeftijd en gezondheidsstatus, toegang heeft tot kwalitatief goede zorg. Nederland is daarmee een voorbeeld voor andere (Europese) landen.

9 februari 2018285 x bekeken

NZa beboet zorgverzekeraar die onvoldoende transparant is tijdens zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een boete uitgedeeld van € 10.000 aan een zorgverzekeraar die een wijziging in haar zorginkoopplan voor 2017 niet voldoende kenbaar heeft gemaakt aan aanbieders van hulpmiddelen. Dit druist in tegen de transparantieregels voor de zorginkoop. Inmiddels heeft de zorgverzekeraar haar interne procedures voor de zorginkoop verbeterd.

18 januari 2018289 x bekeken