Nieuwe genen gevonden die resistentie veroorzaken bij medicatie borstkanker

De genen ERAS en IRS4 zorgen voor een snellere tumorgroei en zijn verantwoordelijk voor de resistentie tegen medicatie bij patiënten met HER2+ tumoren, een agressieve vorm van borstkanker. Dat blijkt uit recent promotieonderzoek van Gerjon Ikink aan de Amsterdam UMC.
HER2+ is één van de meest agressieve soorten borstkanker. Patiënten met deze vorm van borstkanker worden behandeld met het medicijn Trastuzumab of het medicijn Lapatinib. Beide medicijnen zijn erg effectief, maar helaas komt er vroeg of laat vaak resistentie voor. Als kankercellen resistent worden tegen een bepaald medicijn, worden ze ongevoelig voor de werking ervan. Daardoor reageert de tumor niet meer op de behandeling.

Ikink vond twee genen die niet eerder in verband waren gebracht met borstkanker en die tegelijk een rol spelen in het resistent maken van de medicatie. Dit zijn de genen ERAS en IRS4. Normaal gesproken staan deze genen uit. Ikink vond dat elk van deze genen bij ongeveer 10% van de patiënten met HER2+ borsttumoren aanstaat. De activatie van deze genen zorgt ervoor dat een belangrijke cel-signaleringsroute veel harder wordt aangezet en dat kan leiden tot snellere groei van tumoren. Deze cel-signaleringsroute kan daarnaast ook verantwoordelijk zijn voor de resistentie tegen de behandeling van deze soort borstkanker.
Gepubliceerd op:  17 oktober 2018 65 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Inzet genexpressietest ligt deels buiten indicatiegebied richtlijn borstkanker

Genexpressieprofielen worden relatief vaak gebruikt in Nederland om de besluitvorming rond adjuvante chemotherapie te ondersteunen bij patiënten met een vroeg stadium van borstkanker, hoewel dat niet in alle gevallen wordt aanbevolen in oncologische richtlijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Kay Schreuder (IKNL) en collega’s. Ook stellen zij vast dat de uitslag van genexpressieprofielen niet altijd wordt nageleefd. Dit duidt op de behoefte aan reproduceerbare en objectieve instrumenten om deze besluitvorming beter te kunnen onderbouwen.

5 oktober 2017609 x bekeken

Evaluatie gebruik en impact genprofieltest bij vroege borstkanker in Nederland

De genprofieltest wordt in Nederland zowel binnen als buiten de kaders van de richtlijn Mammacarcinoom ingezet. Dat blijkt uit onderzoek met data uit de Nederlandse Kankerregistratie. De onderzoekers signaleren dat het gebruik van de genprofieltest heeft geleid tot een afname van het gebruik van chemotherapieën.

11 februari 2019113 x bekeken

Nieuwe genen gevonden voor depressie door grote erfelijke studies te combineren

In een internationaal onderzoek geleid door wetenschappers van de het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn nieuwe genen gevonden die samenhangen met depressie. Dit onderzoek past in een recente serie van internationale studies die laten zien dat het mogelijk is om de genetische achtergrond van psychiatrische ziekten en problemen te achterhalen.

8 februari 2019124 x bekeken