Nieuwe versie gedragscode elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) is geactualiseerd. Deze Gedragscode wordt gebruikt in samenwerking tussen zorgaanbieders en waarborgt een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens.
De gedragscode Egiz bevordert een veilige omgang met medische gegevens door duidelijkheid te geven over  bestaande wet- en regelgeving rond gegevensuitwisseling, privacy en het medisch beroepsheim. Het helpt zorgaanbieders, zoals (huis)artsen, apothekers, ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden.
 
De code is nu volledig aangepast aan de AVG. Zie hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd op:   6 november 2019 197 x bekeken
Gerelateerde artikelen

RVS rapport over kunstmatige intelligentie in de zorg

Kunstmatige intelligentie (AI – Artificial Intelligence) kan veel voor de zorg gaan betekenen, zowel voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en pluriformiteit als de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg. Tegelijkertijd kan AI – omdat deze niet waardenvrij is - diezelfde publieke belangen ondermijnen. Daarom moet de overheid ontwikkelingen op het gebied van AI niet vrij laten. Dit stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

2 september 20191360 x bekeken

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 20191373 x bekeken

Minister Bruno Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg

Welke zorg helpt de patiënt echt en welke zorg voegt eigenlijk niks toe? Hoe onderzoeken we dat het beste? En hoe brengen we de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk? Dat zijn de vragen die prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moet gaan beantwoorden.

25 februari 2019421 x bekeken