NZa: focus op verplaatsing van zorg en waardengedreven zorg in contractering msz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om af te stappen van een bekostigingssysteem dat vooral geënt is op het uitvoeren van behandelingen, en meer in te zetten op waardegedreven zorg. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden aangespoord om in de contracten concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

 

In 2018 al adviseerde de NZa al om geen grote wijzigingen door te voeren in de bekostiging van de medisch-specialistische zorg, maar om ziekenhuizen en zorgverzekeraars binnen de bestaande bekostiging de ruimte te bieden om afspraken te maken over taakherschikking en substitutie van zorg in de contracten.

Voor wat betreft de overeenkomsten die voor 2020 worden afgesloten, zal de NZa nadrukkelijk aandacht hebben voor de volgende onderwerpen:

  • Regiobeelden: de NZa gaat na in hoeverre ziekenhuizen, ZBC’s  en zorgverzekeraars, samen met andere regionale stakeholders, werken vanuit een gedeeld regiobeeld over hoe zorg eruit moet gaan zien in de regio naar gelang de huidige en toekomstige zorgbehoefte.
  • De inzet van transformatiegelden: de NZa steltvast hoe transformatiegelden worden ingezet door de zorgverzekeraars. Om de juiste zorg op de juiste plaats mogelijk te kunnen maken, vraagt om een andere organisatie van de zorg. Transformatiegelden kunnen deze transitie ondersteunen, maar er zijn mogelijk ook andere manieren.
  • Taakherschikking: de NZa kijkt naar specifieke afspraken die worden gemaakt om taakherschikking te stimuleren en verder ruimte te geven. Belangrijk is dat deze afspraken leiden tot verlaging van kosten en een betere inzet van zorgverleners.
  • De inzet van maatwerkinstrumenten om te sturen op gewenste resultaten: de NZa kijkt naar de toepassing van meerjarencontracten, het belonen van betere uitkomsten (kwaliteit) of besparingen (shared savings). Ook wordt nagegaan hoe omzetplafonds worden ingezet en hoe effectief deze bijdragen aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plaats.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Gepubliceerd op:   6 november 2019 212 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa stand van de zorg 2019

De NZa heeft de jaarlijkse Stand van de zorg gepubliceerd. De zorgautoriteit geeft daarin een overzicht van hoe zij kijken naar de verschillende sectoren in de zorg. De publicatie bevat ook veel cijfermatig materiaal.

6 november 20199 x bekeken

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191286 x bekeken

NZa Monitor hulpmiddelenzorg

De NZa heeft de Monitor hulpmiddelenzorg uitgebracht. Het doel van deze monitor is om meer inzicht te bieden in de hulpmiddelensector en de signalen die de NZa de afgelopen jaren over deze sector heeft ontvangen te inventariseren op risico’s liggen voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

8 mei 2019524 x bekeken