Omzet ziekenhuizen groeit; VVT sector niet - ondanks toenemende zorgvraag

Ondanks de toenemende zorgvraag in Nederland is van de vier grote zorgsectoren alleen de omzet van ziekenhuizen in de periode 2011 – 2015 flink gestegen. Uit de belangrijkste kengetallen over de laatste vijf jaar blijkt dat de ziekenhuissector het meest stabiel is met een winstgevendheid van gemiddeld twee procent. Dit blijkt uit een analyse van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg.
Voor ziekenhuizen laten de inkoopkosten in 2015 een duidelijk stijgende lijn zien ten opzichte van 2011: een toename van 23,1 % naar 9,2 miljard euro in 2015. Verklaring: toename zorgvraag, vergrijzing, technische ontwikkelingen en duurdere producten. De inkoopkosten voor de overige deelsectoren zijn in meer of mindere mate stabiel gebleven.

De gezamenlijke omzet van ziekenhuizen steeg in deze periode met 15,5 procent naar 24,6 miljard euro. De VVT-sector (verpleging, verzorging en thuiszorg) zag de omzet in 2015 dalen naar 16,5 miljard euro, na in de periode 2011-2014 eerst een stijging te hebben doorgemaakt van 16,4 miljard euro naar 17,3 miljard. De omzet van zorgorganisaties in de gehandicaptensector en geestelijke gezondheidszorg is nagenoeg gelijk gebleven. Dit blijkt uit een analyse van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, op basis van de jaarverslagen van vrijwel alle zorginstellingen uit de vier genoemde sectoren over de periode van 2011 tot en met 2015.

Het beeld van de financiële staat van de zorgsector als geheel wordt sterk bepaald door de grotere spelers. Bij de GGZ komt bijna twee derde van de omzet (= 62 procent) voor rekening van de tien procent grootste organisaties. Bij de VVT en de gehandicaptenzorg ligt dit percentage rond de 50 procent. Bij de ziekenhuizen komt 37 procent van de omzet voor rekening van de tien procent grootste organisaties. Net als de omzet, namen in de ziekenhuissector ook de kosten het meest toe. De bedrijfslasten van ziekenhuizen stegen in de periode 2011 tot en met 2015 met 14,3 procent. Een verklaring hiervoor zijn onder andere het gebruik en de toename van dure geneesmiddelen en technologische ontwikkelingen. In de drie andere deelsectoren namen de bedrijfslasten nauwelijks toe in de onderzoeksperiode: de VVT ging in vijf jaar van 15,9 miljard aan bedrijfslasten naar 16,3 miljard, de GGZ van 7,5 miljard naar 8 miljard en de gehandicaptensector bleef stabiel op 7,7 miljard. Deze sectoren hebben behoorlijk bezuinigd en daarnaast minder geïnvesteerd.

Klik hier voor meer informatie. 
Gepubliceerd op:  16 mei 2017 219 x bekeken