Omzet ziekenhuizen groeit; VVT sector niet - ondanks toenemende zorgvraag

Ondanks de toenemende zorgvraag in Nederland is van de vier grote zorgsectoren alleen de omzet van ziekenhuizen in de periode 2011 – 2015 flink gestegen. Uit de belangrijkste kengetallen over de laatste vijf jaar blijkt dat de ziekenhuissector het meest stabiel is met een winstgevendheid van gemiddeld twee procent. Dit blijkt uit een analyse van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg.
Voor ziekenhuizen laten de inkoopkosten in 2015 een duidelijk stijgende lijn zien ten opzichte van 2011: een toename van 23,1 % naar 9,2 miljard euro in 2015. Verklaring: toename zorgvraag, vergrijzing, technische ontwikkelingen en duurdere producten. De inkoopkosten voor de overige deelsectoren zijn in meer of mindere mate stabiel gebleven.

De gezamenlijke omzet van ziekenhuizen steeg in deze periode met 15,5 procent naar 24,6 miljard euro. De VVT-sector (verpleging, verzorging en thuiszorg) zag de omzet in 2015 dalen naar 16,5 miljard euro, na in de periode 2011-2014 eerst een stijging te hebben doorgemaakt van 16,4 miljard euro naar 17,3 miljard. De omzet van zorgorganisaties in de gehandicaptensector en geestelijke gezondheidszorg is nagenoeg gelijk gebleven. Dit blijkt uit een analyse van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, op basis van de jaarverslagen van vrijwel alle zorginstellingen uit de vier genoemde sectoren over de periode van 2011 tot en met 2015.

Het beeld van de financiële staat van de zorgsector als geheel wordt sterk bepaald door de grotere spelers. Bij de GGZ komt bijna twee derde van de omzet (= 62 procent) voor rekening van de tien procent grootste organisaties. Bij de VVT en de gehandicaptenzorg ligt dit percentage rond de 50 procent. Bij de ziekenhuizen komt 37 procent van de omzet voor rekening van de tien procent grootste organisaties. Net als de omzet, namen in de ziekenhuissector ook de kosten het meest toe. De bedrijfslasten van ziekenhuizen stegen in de periode 2011 tot en met 2015 met 14,3 procent. Een verklaring hiervoor zijn onder andere het gebruik en de toename van dure geneesmiddelen en technologische ontwikkelingen. In de drie andere deelsectoren namen de bedrijfslasten nauwelijks toe in de onderzoeksperiode: de VVT ging in vijf jaar van 15,9 miljard aan bedrijfslasten naar 16,3 miljard, de GGZ van 7,5 miljard naar 8 miljard en de gehandicaptensector bleef stabiel op 7,7 miljard. Deze sectoren hebben behoorlijk bezuinigd en daarnaast minder geïnvesteerd.

Klik hier voor meer informatie. 
Gepubliceerd op:  16 mei 2017 244 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zorginkoop verdringt wensen van patiënten

Het huidige model van zorginkoop laat onvoldoende ruimte voor kwaliteit en leidt tot hoge administratieve lasten. Om die reden bepleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) voor een vorm waarbij patiënten en cliënten samen met de zorgverlener die hun situatie goed kent, kunnen bepalen welke zorg zij nodig hebben en wie die zorg het beste kan geven.

5 oktober 2017194 x bekeken

Academische ziekenhuizen bundelen inkoop van pacemakers en ICT-apparatuur

De universitaire ziekenhuizen trekken zich de kritiek aan dat ze onvoldoende scherp inkopen bij fabrikanten van medische apparaten en hulpmiddelen. De acht ziekenhuizen maakten in juli bekend hun inkoop van pacemakers en ICT-apparatuur te bundelen. Ze hopen daarmee binnen drie jaar €60 mln. op jaarbasis te besparen op een uitgavenpost van in totaal €2 mrd. Om hun ambitie te realiseren, zijn de grote ziekenhuizen alle acht lid geworden van de Duitse inkooporganisatie GDEKK.

30 augustus 2017246 x bekeken

Umc's willen fors meer samen inkopen

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft de ambitie om de komende drie jaar het percentage dat door de acht universitair medische centra (umc's) samen wordt ingekocht te verhogen. De umc's willen op die manier een significante bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de zorg.

7 juli 2017696 x bekeken