Onderzoek: Continue glucosemonitoring zinvol bij ouderen en adolescenten

Zowel ouderen als adolescenten en jongvolwassenen lijken baat te hebben bij continue glucosemonitoring (CGM). Dit blijkt uit twee gerandomiseerde, klinische studies die eind juni in JAMA verschenen.

Ouderen hebben een hoger risico op hypo’s dan andere leeftijdscategorieën, onder meer omdat ze deze bij langer bestaande diabetes minder goed aanvoelen. Onderzoekers keken naar de vraag of continue glucosemonitoring (CGM) dat zou kunnen verbeteren. CGM gebeurt met een apparaatje waarbij de patiënt één keer per week een sensor onder de huid inbrengt, dat de interstitiële glucoseconcentratie elke vijf minuten meet. Deze waardes kunnen bijvoorbeeld op een mobiele telefoon worden afgelezen, en er kunnen alarmen worden ingesteld voor te lage of hoge waardes.

Na een halfjaar was de glycemische controle iets beter in de CGM-groep (8,5 versus 8,9%). In beide groepen geïncludeerde patiënten kwamen ernstige hypo’s enkele keren voor. De patiënten vonden het meten met CGM prettiger, maar er waren geen verschillen in andere patient reported outcomes. Twee derde van de deelnemers gebruikte het apparaatje minimaal vijf dagen per week. De commentatoren in Jama noemden de bescheiden verbetering in glycemische controle – bij suboptimaal gebruik – hoopvol. 

Voor meer informatie zie JAMA, 2020. Doi:10.1001/jama.2020.6928, 6940 en 7058

Gepubliceerd op:  17 juli 2020 800 x bekeken
Gerelateerde artikelen

FGM in basispakket voor diabetespatiënten met intensieve insulinebehandeling

De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) komt in het basispakket voor diabetespatiënten die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en daarom vaak moeten vingerprikken. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft dit op 13 december 2019 bekendgemaakt.

18 december 2019987 x bekeken

Invitational Conference NIV over onderhoud diabetes richtlijnen

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft het initiatief genomen voor het project Modulair onderhoud diabetesrichtlijnen. Dit project wordt gefinancierd uit de stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten en ondersteund door het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten en heeft tot doel het modulair herzien van de diabetesrichtlijnen die zijn ontwikkeld onder auspiciën van de NIV en zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase.

8 mei 2019311 x bekeken

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland werken aan één organisatie

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland doen en bereiken veel voor mensen met diabetes. Dat is nodig, want er zijn 1,2 miljoen mensen met diabetes en er komen er steeds meer bij. Daarom willen Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland (DVN) hun krachten bundelen.

25 februari 2019566 x bekeken