Oprichting expertgroep Artificial Intelligence en Medische Hulpmiddelen

NEN richt een expertgroep op dat gericht zal zijn op het onderwerp artificial intelligence (AI) en medische hulpmiddelen. Het doel is om verschillende partijen te verbinden vanuit verschillende perspectieven. NEN organiseert binnenkort een online informatiebijeenkomst op donderdag 11 maart 2021 van 10.00 tot 12.00 uur.
De MDR (en straks ook de IVDR) brengen voor medische hulpmiddelen die gebruik maken van AI, een aantal grote vraagstukken met zich mee, zoals op het gebied van onderzoek, klinische validatie, gebruik van data, bias van algoritmes, interoperabiliteit, vertrouwen in AI, privacy en ethiek.
 
NEN wil experts, organisaties, instellingen en initiatieven vanuit alle perspectieven met elkaar te samenbrengen in een expertgroep AI en Medische Hulpmiddelen. Zo wordt een platform geboden waar (internationale) kennis en ervaringen over AI en medische hulpmiddelen bij elkaar komen.
 
Informatiebijeenkomst
Het verbinden van experts en initiatieven start met een informatiebijeenkomst.  Op donderdag 11 maart 2021 vindt van 10.00 tot 12.00 uur een onlinebijeenkomst plaats waarin in verschillende presentaties uitleg gegeven wordt over de expertgroep.
 
Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk tot 9 maart 2021 via Home | Expertgroep AI en Medische Hulpmiddelen (nen-evenementen.nl).
Meer informatie vindt u hier
 

 

Gepubliceerd op:  25 februari 2021 712 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Inzicht in genetische variatie hulp bij voorspellen ernst hartspierziekte

Onderzoekers van onder andere Amsterdam UMC hebben een verklaring gevonden voor variaties in ernst van een ziekte van de hartspier. Het onderzoek benadrukt het belang van het beter in beeld brengen van genetische variaties die, bovenop het genetische defect, bijdragen aan de ernst van deze ziekte.

25 februari 2021574 x bekeken

NEN organiseert IVDR symposium: “hoe ver bent u”?

Op 5 juni 2020 organiseert NEN een symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor In-vitro diagnostica (IVDR). Het symposium wordt voor de derde keer georganiseerd. Bij de eerste editie in 2018 werden de deelnemers geïnformeerd over de nieuwe wet en de wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving. De tweede editie stond in het teken van implementatie van de nieuwe wetgeving. In de derde editie staat het volgende thema centraal: Hoe ver bent u anno 2020?

19 februari 2020268 x bekeken