Positieve evaluatie Transparantieregister Zorg en verbod op gunstbetoon

De afgelopen periode is in opdracht van VWS onderzoek gedaan de eerste ervaringen van de hulpmiddelensector met het verbod op gunstbetoon en het register. Minister Bruins heeft de evaluatie op 13 december jl. naar de Tweede Kamer gestuurd.
Hij meldt in de begeleidende brief dat de GMH en de brancheorganisaties voortvarend aan de slag zijn gegaan met het wettelijk verbod op gunstbetoon en met het melden van financiële relaties in het TRZ, en dat de indruk bestaat dat leveranciers van hulpmiddelen actief bezig zijn met het voldoen aan de vereisten van het wettelijk verbod. Ook de evaluatie van het Transparantieregister Zorg (TRZ) is positief: het is doeltreffend en functioneert op hoofdlijnen goed. De conclusies zijn belangrijk voor de komende discussies over uitbreiding van de transparantieverplichtingen, zoals voorgesteld door Ploumen.
 
Via de GMH blijft Diagned dit volgen.
 
Klik hier voor het rapport en de brief.

 

Gepubliceerd op:  21 januari 2020 98 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Transparantieregister Zorg publiceert jaarcijfers 2018: pers en Kamervragen

Het Transparantieregister Zorg publiceerde eind juli 2019 de jaarcijfers over financiële samenwerkingsrelaties rond medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en diergeneesmiddelen in 2018. De cijfers laten een stijging zien van het aantal bedrijven en de totale waarde van de relaties.

2 september 20191544 x bekeken

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019419 x bekeken

Reactie gezamenlijke Medtech sector op visie VWS over medische technologie

De koepels van de diverse medtech bedrijven in Nederland, waaronder Diagned, hebben aandacht gevraagd voor het grote belang van deze sector voor de zorg. Dit in het kader van de agenda van de Vaste Kamercommissie, die in november onder meer sprake over hulpmiddelenbeleid en over de visie op medische technologie, die de minister in april 2019 aan de kamer stuurde.

4 december 2019162 x bekeken